torsdag, 30. juni 2022
- Annonse -

Saman skal me snu trenden

0
Ulukkestala skyt i været. Av: Per Ove Sercan Husevik, dagleg leiar i Sunnhordland Trafikkopplæring AS og styreleiar i Noregs Trafikkskuleforbund Ulykkestala skyt i været. I juni har 14...

– Utgreiinga administrasjonen har gjort i samband med lovlegkontrollen, er svært grundig

0
DEBATT: Normalt etterlyser næringsdrivande enklare reguleringsprosessar. At det er her er nytta forenkla planprosess, burde takast godt imot derifrå. Av: Ingrid Jahn Jordåen, leiar Utval for plan...

– Jeg er helt sikker på at dette vil føre til at NorSea blir...

0
DEBATT: Vedtaket om reguleringsendring på Eldøyane vil få store konsekvenser for næringslivet på Stord. Av: Atle Wigum, Stord «Vi måtte. Vi må være forutsigbare. Vi kom til å bli...

– Dei med store folketalsdraumar, er ofte dei same som lengtar etter motorvegar og...

0
- Etter mitt syn må me leggja til rette for nybygging etter verkelege behov, og ikkje etter kva draumar og stordomstankar politikarar har for Stord i framtida....

Endeleg er det noko på gang med Eikelandshuset

0
DEBATT: Dette meiner innleggsforfattaren at Fronta burde gjera på tomta. Av: Kjell Larsen, Stord Endelig er da noko på gong når da gjelder «Eikelandshuset», som no står for riving...

– Me har ikkje prioritert gratis ferjer fordi det er «gøy»! Det er tvingande...

0
Senterparti-politikarane Esther Aasen Bjelland på Stord og Gro Rydland på Fitjar reagerer på måten Høgre skildrar distriktspolitikken til regjeringa. Før valet i haust hadde Høgre mange fagre forteljingar...

– Det er vår fordømte plikt å sikra at dei borna som tyr til...

0
DEBATT: Eg fryktar at lærarar og skuleleiarar reagerer for forsiktig mot vald utøvd av elevar, fordi skulen ikkje har god nok råd til førebyggande tiltak. Av: John...

Lønsløft no!

0
DEBATT: Lærarkrisa og lærarmangelen heng sjølvsagt nært saman med løns- og arbeidsvilkåra i skuleverket. Av: Jonatan Gniste, hovudtillitsvald,Anne Margrethe Madtsen, nestleiarTor Jæger Koppang, leiar, i Utdanningsforbundet Stord Offentleg...

– Denne saka har vist at fordommane verkeleg går begge vegar

0
KOMMENTAR: Saka om streksauen på Stord sjukeheim har verkeleg fått den funksjonen som god kunst skal ha. Av: Jonas Sætre,ansvarleg redaktør i Stord24 Ho trefte ei nerve på så...

– Barnehagane er i for stor grad underbemanna

0
DEBATT: Nok personale på avdelingane er avgjerande for kvaliteten på barnehagetilbodet. Av: Ragnhild Omvik Bratseth og Andreas Sumstad Arne,Utdanningsforbundet Stord Utdanningsforbundet Stord meiner det må jobbast for å...

«Livredde unge menneske sit på asylmottak rundt omkring i landet vårt og ventar»

0
DEBATT: I dette landet kan me utmerka godt la unge menneskers liv stå på vent. Me har rett og slett ingen problemer med det. Av: Jens...

Ikkje så tvil om kor viktig Hordfast er for næringslivet

0
DEBATT: Næringslivet treng ikkje omkampar om trasé, med nye utredningar, som medfører forseinking av byggestart. Av: Anne-Grete Sandtorv,Dagleg leiar i Stord næringsråd Det vert igjen gjort politiske...

– Det er smått surrealistisk å se hvordan dere lar strømpriskrisen ødelegge mennesker

0
DEBATT: Hvor er det den kollektive svikten i regjeringsapparatet egentlig kommer fra? Det er jo så man tror at det egentlig ikke skal være mulig! Av: Atle...

Ein bør utestenga Russland frå internasjonale idrettsaktiviteter

0
DEBATT: Med bakgrunn av den sterke nasjonalistiske identitetsfølelsar idretten skapar for det elles undertrykt folk, vil eg meina kan vera det sterkaste reiskap verda kan bruka imot...

– Tenk litt over kva informasjon som lek ut frå nokre slike muslimske forsamlingshus

0
DEBATT: Som "utanforståande" bør eg vel ikkje blanda meg i debatten. Men eg vil få lov å foreslå at ingen får vera med å ta avgjerd,...

Kor deilig privilegert er ein ikkje når ein kan seia at kjønn ikkje betyr...

0
DEBATT: Hjarteleg til lukke, Nancy Aasheim og Ingrid Jahn Jordåen med verva som varaordførar og utvalsleiar for Plan og Utvikling. Av: Hilde Hauglid,Gruppeleiar i Stord SV Endeleg...

– Kunne vore med å sikra drifta i mange år framover

0
DEBATT: - Kvifor i alle dagar skal det kastast ut så enormt mykje pengar til diverse firma, samtidig som eit Samfunnshus ikkje kan vera med å søka...

– Ulven er nå blitt fredløs. Det er både til å bli trist og...

0
DEBATT: Regjeringen bryter med viktige prinsipper om dyrevelferd i viltloven. Av: Linda Grundtvig, Stord Ulven er en fredet og utrydningstruet art i Norge, enda så fortsetter utryddelsen av...

– Parkeringsavgiftene på Stord bør øyremerkast frivillige organisasjonar

0
DEBATT: For at folk skal forstå det omstridde verkemiddelet det er å innføra parkeringsavgifter, er det viktig å «øyremerka» dette formålet til dei frivillige organisasjonar. Av: Kjell...

Set områdereguleringa av Hystadgardane på vent

0
DEBATT: Det er framleis ledig tilrettelagt byggeland i kommunen, så det er rom for å ta seg tid til forsvarleg og framtidsretta planlegging. Av: Jorge Del Pino,Leiar av...
- Annonse -