mandag, 16. desember 2019
- Annonse -

Skremmande antikvarisk frå Økland og Simonsen

DEBATT: Legning er ikkje eit «val» ein tar seinare i livet, som ein kan «kurerast» for. Det er verken smittsomt, plagsomt eller øydeleggande på...

Ja til å beholde bibelens norm for samliv i Norge

DEBATT: Noen unge er i dag utrygg på å gå inn i et ekteskap og starte familie, fordi de tenker «hva om jeg...

– Et meget solid politisk flertall på Stortinget er for å realisere Hordfast

DEBATT: Øvyind Halleraker meiner det skjer mykje spennande omkring Hordfast om dagen, sjølv om enkelte forsøker å skapa eit anna bilde. Av: Øyvind Halleraker, dagleg leiar i Hordfast...

«Sjå og bli sett»

Les Åge Stokken sitt dikt som han framførte under julelys-tenninga i Sagvåg sentrum i helga.Av: Åge Stokken

– Stord kommune må unngå å skapa uro, frustrasjon og sorg

DEBATT: Me lurer på om kommunen bevisst skapar frykt og utryggheit hos tilsette, foreldre og born i Nysæter med eitt mål for auga: Å...

– Å ikkje prioritere sentrumsskulane kan koste oss dyrt

DEBATT: Kva er det som er annleis med Stord? Har ikkje vi dei same utfordringane som andre kommunar med ein bykjerne av ein viss storleik har?

Skal det aldri ta slutt?

DEBATT: Fem prosent av den norske befolkningen, like mange kvinner og menn, oppgir at de noen gang i oppveksten har blitt utsatt for...

Lærarar uroa over kutt: – Langeland skule vil bli hardast ramma

LESARBREV: Klubben på Langeland skule stiller seg sterkt kritisk forslaget om å kutte i elevressursen.Av: Sigrun Marthinussen Bruborg,Klubbstyremeldem, Langeland skule

Reagerer med vantru på kuttforslaga som råkar utviklingshemma

Lesarbrev: Menneske med nedsett funksjonsevne er ei sårbar gruppe menneske som krev lite og aldri ropar høgt. Det er vel eit rimeleg krav at...

– Ungdomsklubben redda ungdomstida mi

DEBATT: Me skal kjempa for klubben òg den verdige fritida me har rett på!Av: Cecilie Arnevik Sæbø (20),støttemedlem i...

20 år med Frivilligsentral i Fitjar! Går det no mot slutten?

DEBATT: Utan tilbakeføring av kr. 200.000,- i 2020 og vidare, meiner styret i Fitjar Frivilligsentral at det ikkje er grunnlag for dagens drift og...

«Ungar er ikkje puslespillbrikker ein berre kan flytta rundt på»

DEBATT: Barnehagemamma reagerer på at ungane i Sagvåg barnehage avd. Nysæter risikerer å måtte flytte.Av: Wenche Midttun, mor i Sagvåg...

Smartare bruk av straumnettet

Elektrifiseringa av Noreg vil gje folk lågare energikostnader. For å få til dette, treng me ein ny prismodell for nettleige.Av:...

– Å legge ned barnehagen på Nysæter vil bli en psykisk påkjenning for barna

DEBATT: Dersom Sagvåg barnehage avd. Nysæter blir lagt ned, vil det bety at noen av barna vil ha gått i tre forskjellige barnehager før...

– Forslaget om å kutte døgntilbodet på rehab-senteret er rett og slett hjarteskjerande

DEBATT: Korleis kan ein ta i frå menneske i ein så sårbar fase støtten og dermed minska deira sjanse for å kunna komma seg...

– I staden for å leggje ned Sunnhordland tingrett, burde den utvidast

DEBATT: Lagdommarar i Gulating lagmannsrett meiner Austevoll og på sikt Bjørnafjorden kommune burde inngå i Sunnhordland tingrett.Av: Per J....

– Difor er det naturleg å slå saman rettsinstansane

DEBATT: - Eg håpar at den vidare behandlinga av Domstolkommisjonen sin rapport ikkje blir eit reint politisk spel og ein kamp for distrikta, men at det blir...

– Russestyret på Stord kommer med uriktige påstander

Lesarbrev: Det er trist at av de ca. 300 betalende gjestene så var det et par som drakk seg så full at ambulanse måtte tilkalles. Av: Dennis Kiil, manager...

– For oss som driv med vasskraft er det fortvilande at «alle» vil satsa...

Lesarbrev: Er det ynskjelege at investeringar vert flytta frå vasskraft over mot vindkraft, og frå Norge til Sverige? Av: John Martin Mjånes Adm. direktør, Sunnnhordland KrafatlagNorge er eit land med unike...

Nei, det er nok heller du som bør skamme deg, Magne Rommetveit

KOMMENTAR: Stortingsrepresentant Magne Rommetveit meiner Sunnhordland bør skamme seg for å setje på trykk ei politisk annonse frå Framstegspartiet. Med det viser han ein heilt oppsiktsvekkjande mangel...
- Annonse -

Følg oss

6,455TilhengjararLik
1,083FølgararFølg
223FølgararFølg