fredag, 21. januar 2022
- Annonse -

Bruk lokaldemokratiet neste gong smitteverntiltak skal setjast i verk

0
KOMMENTAR: Dei siste vekene har administrasjonen i Stord kommune vedteke fleire inngripande tiltak, utan at desse har vore forankra politisk. Det må det bli ei endring på. Av:...

– Bygg nytt krisesenter attmed sjukehuset på Stord

0
Kan ei omorganisering av det psykiske helsetilboda i Helse Fonna frigjere lokalar til nytt krisesenter? Av: Kjell Larsen Eg kunne lesa i bladet «Vikalappen» eit ønskje om å bygga...

– Myndighetene mener nå alvor med å ta fra Muaz (2) og Bilal (4)...

0
DEBATT: En mor kastes ut av landet, to små gutter blir igjen uten sin nærmeste omsorgsperson. Dette går ikke lenger. Barnas rettsikkerhet må styrkes. Av: Anders Waage Nilsen Før...

– Sabrin blir utsatt for en kafkansk prosess

0
DEBATT: Det virker unektelig urimelig at «den tiltalte» som her er den papirløse Sabrin, skulle ta jobben med å verifisere sitt statsborgerskap i landet hun flyktet fra. Av:...

Epland med optimistisk julehelsing: – Framtidsutsiktene er sjeldan gode

0
LESARBREV: Eg vil oppmoda til at me i denne tida viser ekstra omtanke for kvarandre og gjerne gjer ein ekstra innsats for dei me ser treng det,...

Hvem er jeg til å dømme valget du har tatt – og hvem er...

0
DEBATT: Er det ikke bedre å vise omsorg, forståelse og kjærlighet til både de som har valgt å ta vaksinen, og de som ikke har? Av: Ina Angelica...

Ekstraordinære straumprisar krev kortsiktige tiltak og langsiktig handling

0
DEBATT: Norge har alle forutsetningar, og ligg betre an enn dei fleste. Lat oss nytta dei naturgitte fordelane vi har! Av: John Martin Mjånes,administrerande direktør i SKL Det er...

Ta ansvar for situasjonen i barnehagane!

0
DEBATT: Bemanningssituasjonen i barnehagane har kanskje aldri vore meir utfordrande enn no, og det er få eller ingen vikarar å få tak i. Av: Anita Holm Cirotzki, fylkesstyremedlem...

Tankar om podkastar, framsnakk og reklame

0
REPLIKK: I ei sak i Stord24 den 24. november trekk redaktør Jonas Sætre i tvil Atheno si rolleforståing knytt til ein podkast. Han meiner me og Sunnhordlandpodden...

Kjetil lukkast med lokal podkast, men er det reklame eller journalistikk?

0
KOMMENTAR: Sunnhordlandspodden har etablert seg som ein populær mediekanal i lokalsamfunnet. Men lyttarane fortener å vite kva det er dei eigentleg lyttar på. Av: Jonas Sætreansvarleg redaktør i...

Ti tilsette på HVL Stord: – Nye idear må prøvast ut for å snu...

0
LESARBREV: Me er overtydde om at store campusar vil utkonkurrera dei små i kampen om lærarstudentar om ein ikkje tek aktive grep for å unngå det. Av: Ti...

– Du må være en rimelig livsfjern gammel mann for å tro at dette...

0
DEBATT: Helge André Njåstad i Frp reagerer sterkt på regjeringens foreslåtte kutt til private barnehager. Av: Helge André Njåstad,Stortingsrepresentant Frp Se for deg at det er for godt. Barnehagen...

Ber innstendig om å redda Oslo-ruta

0
DEBATT: Stord Lufthamn har ein stor betydning for eit konkurransedyktig næringsliv. Av: Anne-Grete Sandtorv,Leiar i Stord Næringsråd Stord Lufthavn har gjennom meir enn 30 år vore viktig infrastruktur for...

– Utviklingen er ikke en rettsstat verdig

0
DEBATT: - Det handler om at advokater som skal hjelpe mennesker i dyp krise overskudd til å ta telefonen når tvangsinnlagte Arne ringer midt på natten for...

– At unge ikkje er lukkelege er eit utslag av at ting ikkje kan...

0
LESARBREV: Makteslause blant unge overfor så store utfordringar bidreg til mistru på framtida, og då er det og vanskeleg å vere lukkeleg Av: John Tonnessen (dette er eit innlegg...

Det uvanlege Vestlandet

0
«No er det vanlege folks tur», seier den nye regjeringa. Då kan vi i alle fall slå fast éin ting etter å ha sett den nye regjeringa...

– Arrogant å tro at slukningsarbeidet bare kan avsluttes med det siste munnbindet

0
DEBATT: - Politikere må ta inn over oss at de økonomiske ringvirkningene etter pandemien ikke har gitt seg enda. Økonomien er særlig sårbar etter nedgangstider. Av: Helge André...

Stikk fingeren i jorden og se helheten

0
LESERBREV: Vi sitter som «småkonger» på hver vår haug og ser ikke på helheten innen behovet for infrastruktur. Av: Owe Ingemann Waltherzøe leder Industri- og Næringspartiet (INP), Bjarte...

– Ei vanskeleg sak

0
DEBATT: Eg beklagar at kommunen si sakshandsaming for Martin Aleksander sitt vedkommande tok for lang tid, og eg er lei meg for at brørne opplevde ein slik...

Kampen for å halde på beredskapen i bygda

0
DEBATT: Me ber om at Sagvågsbuen som er opptatt av å fortsatt bu trygt i ei bygd med tilfredstillande beredskap, mobiliserer og er med på å fortelje...
- Annonse -