fredag, 24. januar 2020
- Annonse -

– Ei nedlegging av Furuly barnehage råkar dei mest sårbare av oss

0
DEBATT: - Me foreldre kjenner oss forbigått i denne saka, skriv tre av foreldra til ungar i nedleggingstruga Furuly barnehage.Av:...

– Hordaland er historie, men Sunnhordland består

0
DEBATT: Sunnhordland er godt posisjonert for å ta det nye tiåret med storm.Av: Eigil Knutsen, stortingsrepresentant for Ap

La ungdomen delta på UKM

0
DEBATT: Born og unge sitt fritids- og kulturtilbod må vere eit satsingsområde for livsglede, folkehelsa og personleg utvikling.Av: Geir Angeltveit,...

Skremmande antikvarisk frå Økland og Simonsen

0
DEBATT: Legning er ikkje eit «val» ein tar seinare i livet, som ein kan «kurerast» for. Det er verken smittsomt, plagsomt eller øydeleggande på...

Ja til å beholde bibelens norm for samliv i Norge

0
DEBATT: Noen unge er i dag utrygg på å gå inn i et ekteskap og starte familie, fordi de tenker «hva om jeg...

– Et meget solid politisk flertall på Stortinget er for å realisere Hordfast

0
DEBATT: Øvyind Halleraker meiner det skjer mykje spennande omkring Hordfast om dagen, sjølv om enkelte forsøker å skapa eit anna bilde. Av: Øyvind Halleraker, dagleg leiar i Hordfast...

«Sjå og bli sett»

0
Les Åge Stokken sitt dikt som han framførte under julelys-tenninga i Sagvåg sentrum i helga.Av: Åge Stokken

– Stord kommune må unngå å skapa uro, frustrasjon og sorg

0
DEBATT: Me lurer på om kommunen bevisst skapar frykt og utryggheit hos tilsette, foreldre og born i Nysæter med eitt mål for auga: Å...

– Å ikkje prioritere sentrumsskulane kan koste oss dyrt

0
DEBATT: Kva er det som er annleis med Stord? Har ikkje vi dei same utfordringane som andre kommunar med ein bykjerne av ein viss storleik har?

Skal det aldri ta slutt?

0
DEBATT: Fem prosent av den norske befolkningen, like mange kvinner og menn, oppgir at de noen gang i oppveksten har blitt utsatt for...

Lærarar uroa over kutt: – Langeland skule vil bli hardast ramma

0
LESARBREV: Klubben på Langeland skule stiller seg sterkt kritisk forslaget om å kutte i elevressursen.Av: Sigrun Marthinussen Bruborg,Klubbstyremeldem, Langeland skule

Reagerer med vantru på kuttforslaga som råkar utviklingshemma

0
Lesarbrev: Menneske med nedsett funksjonsevne er ei sårbar gruppe menneske som krev lite og aldri ropar høgt. Det er vel eit rimeleg krav at...

– Ungdomsklubben redda ungdomstida mi

0
DEBATT: Me skal kjempa for klubben òg den verdige fritida me har rett på!Av: Cecilie Arnevik Sæbø (20),støttemedlem i...

20 år med Frivilligsentral i Fitjar! Går det no mot slutten?

0
DEBATT: Utan tilbakeføring av kr. 200.000,- i 2020 og vidare, meiner styret i Fitjar Frivilligsentral at det ikkje er grunnlag for dagens drift og...

«Ungar er ikkje puslespillbrikker ein berre kan flytta rundt på»

0
DEBATT: Barnehagemamma reagerer på at ungane i Sagvåg barnehage avd. Nysæter risikerer å måtte flytte.Av: Wenche Midttun, mor i Sagvåg...

Smartare bruk av straumnettet

0
Elektrifiseringa av Noreg vil gje folk lågare energikostnader. For å få til dette, treng me ein ny prismodell for nettleige.Av:...

– Å legge ned barnehagen på Nysæter vil bli en psykisk påkjenning for barna

0
DEBATT: Dersom Sagvåg barnehage avd. Nysæter blir lagt ned, vil det bety at noen av barna vil ha gått i tre forskjellige barnehager før...

– Forslaget om å kutte døgntilbodet på rehab-senteret er rett og slett hjarteskjerande

0
DEBATT: Korleis kan ein ta i frå menneske i ein så sårbar fase støtten og dermed minska deira sjanse for å kunna komma seg...

– I staden for å leggje ned Sunnhordland tingrett, burde den utvidast

0
DEBATT: Lagdommarar i Gulating lagmannsrett meiner Austevoll og på sikt Bjørnafjorden kommune burde inngå i Sunnhordland tingrett.Av: Per J....

– Difor er det naturleg å slå saman rettsinstansane

0
DEBATT: - Eg håpar at den vidare behandlinga av Domstolkommisjonen sin rapport ikkje blir eit reint politisk spel og ein kamp for distrikta, men at det blir...

Følg oss

6,495TilhengjararLik
1,136FølgararFølg
225FølgararFølg