onsdag, 28. september 2022
- Annonse -

Det er ikkje så viktig korleis du spør. Det viktigaste er at du gjer...

0
LESARBREV: Laurdag 10. september er verdsdagen for sjølvmordsførebygging. Dagen blir nytta til å minne om kor viktig det er å snakke om sjølvmordstankar. Av: Lars Ravn...

Energisystemet bør bestå, men treng ekstraordinære støttetiltak

0
KRONIKK: Jubelen står ikkje i taket, for me veit at mange privatpersonar og lokale verksemder står i ein fortvilande situasjon. Av: John Martin Mjånes,administrerande direktør i SKL SKL...

– Formidabel arv etter Olav Akselsen

0
KRONIKK: Olav Akselen ledet Sjøfartsdirektoratet i over 10 år. Få eller ingen har satt tydeligere spor etter seg i direktoratets snart 120 årige historie. Av: Knut Arild...

Atle og Gunnhild sine ytringar om straumprisen har til saman hatt 150.000 visningar

0
KOMMENTAR: Demokratiet vårt er heilt avhengig av at vanlege folk engasjerer seg. Folk bør difor la seg inspirera av engasjementet til Atle Wigum og Gunnhild Hauge. Av: Jonas...

– Sinte og frustrerte lærarar i kommunen vår er klare til å streika

0
DEBATT: Lærarhjarta våre blør når elevane vert råka av denne konflikten. Men elevane vert råka enno hardare dersom dei ikkje får utdanna lærarar til å gjera...

– Eg kan ikkje lenger sitja stille i båten

0
DEBATT: Gunnhild Hauge fekk straumrekning på over 50.000 kroner: - Den som me ikkje vil ha råd til å betale mange av, den som til slutt vil...

– En takk til Thomas Moltu i Stord kristne skole

0
KOMMENTAR: Vi vil berømme Stord Kristne Skole og ikke minst styreleder Tomas Moltu for å stå oppreist i den stormen som har kommet mot skolen. Av: Vebjørn...

«Sugerør inn i Statskassa og inflasjon» – har du høyrt på makan?

0
DEBATT: Om det ikkje kjem løysingar for næringslivet på dagens strømpris snarast, vil det bety kroken på døra for mange bedrifter. Av: Anne-Grethe Sandtorv, leiar i Stord...

Har vi fått Øst-Tyskland og Vest-Tyskland i Norge?

0
DEBATT: Jeg fatter ikke at vi finner oss i dette. Og jeg fatter ærlig talt ikke hvorfor regjering og storting agerer (ikke agerer) som de gjør. Av: Atle...

Stopp sentraliseringa av Vestland bibliotekutvikling

0
DEBATT: Reisetida frå Sunnhordland vil bli meir enn fordobla, fryktar biblioteksjefane i regionen. Vestland bibliotekutvikling i Vestland fylkeskommune er viktig for alle biblioteka i fylket, og spesielt for...

Er regjeringen for vanlige folk?

0
DEBATT: Verkstedklubben på Aker Stord har fått mange medlemmer på tråden som er fortvilet over hvordan strømprisen, økte drivstoff og matpriser har slukt lønningene. Av: Amram Hadida,...

Kua mi, jeg takker deg?

0
DEBATT: Fremdeles er rundt 35 prosent av norske melkekyr i båsfjøs – en fjøstype som innebærer at de får beveget seg minimalt. Av: Live Kleveland, kommunikasjonsleder i Dyrevernalliansen Spiser...

Saman skal me snu trenden

0
Ulukkestala skyt i været. Av: Per Ove Sercan Husevik, dagleg leiar i Sunnhordland Trafikkopplæring AS og styreleiar i Noregs Trafikkskuleforbund Ulykkestala skyt i været. I juni har 14...

– Utgreiinga administrasjonen har gjort i samband med lovlegkontrollen, er svært grundig

0
DEBATT: Normalt etterlyser næringsdrivande enklare reguleringsprosessar. At det er her er nytta forenkla planprosess, burde takast godt imot derifrå. Av: Ingrid Jahn Jordåen, leiar Utval for plan...

– Jeg er helt sikker på at dette vil føre til at NorSea blir...

0
DEBATT: Vedtaket om reguleringsendring på Eldøyane vil få store konsekvenser for næringslivet på Stord. Av: Atle Wigum, Stord «Vi måtte. Vi må være forutsigbare. Vi kom til å bli...

– Dei med store folketalsdraumar, er ofte dei same som lengtar etter motorvegar og...

0
- Etter mitt syn må me leggja til rette for nybygging etter verkelege behov, og ikkje etter kva draumar og stordomstankar politikarar har for Stord i framtida....

Endeleg er det noko på gang med Eikelandshuset

0
DEBATT: Dette meiner innleggsforfattaren at Fronta burde gjera på tomta. Av: Kjell Larsen, Stord Endelig er da noko på gong når da gjelder «Eikelandshuset», som no står for riving...

– Me har ikkje prioritert gratis ferjer fordi det er «gøy»! Det er tvingande...

0
Senterparti-politikarane Esther Aasen Bjelland på Stord og Gro Rydland på Fitjar reagerer på måten Høgre skildrar distriktspolitikken til regjeringa. Før valet i haust hadde Høgre mange fagre forteljingar...

– Det er vår fordømte plikt å sikra at dei borna som tyr til...

0
DEBATT: Eg fryktar at lærarar og skuleleiarar reagerer for forsiktig mot vald utøvd av elevar, fordi skulen ikkje har god nok råd til førebyggande tiltak. Av: John...

Lønsløft no!

0
DEBATT: Lærarkrisa og lærarmangelen heng sjølvsagt nært saman med løns- og arbeidsvilkåra i skuleverket. Av: Jonatan Gniste, hovudtillitsvald,Anne Margrethe Madtsen, nestleiarTor Jæger Koppang, leiar, i Utdanningsforbundet Stord Offentleg...
- Annonse -