torsdag, 23. mai 2019
- Annonse -

Statens Vegvesen på ville veier?

DEBATT: Det blir nesten parodisk når forsvarstalen for tidenes kuttpakke er at det skal øke trafikksikkerheten. Av: Jan Harry Svendsen Informasjonssjef, Autoriserte Trafikkskolers LandsforbundStatens vegvesen står ovenfor et vanskelig valg....

– Heilt utdatert å byggje 12,5 meter langt basseng

DEBATT: Å byggje 25 meter på Nysæter er den billegaste måten kommunen kan komme seg vekk frå dagens minimumsløysing. Av: Karl Olav Gravdal, Leiar - IL SolidI samband med bygginga...

Protesterte mot vindmøller i Stordfellet: – Det er på tide å ropa eit høgt varsko

DEBATT: Me må ikkje vera naive, me må ikkje sova og tru det er ein draum den dagen me vaknar av brølet frå gravemaskinane langs breddene på Svartavatnet.  Av: Birger Taranger, Stord/Fitjar turlagStord-Fitjar turlag feirar i år 25 år med organisert turgåing i skog og mark og fjell...

– Alle gode krefter må gå i lag for å utvikle campusen på Stord

DEBATT: La det vere sagt med ein gong: HVL har ingen planar om å leggja ned nokon av dei fem studiestadane våre.  Av: Berit Rokne, rektor, Høgskulen på VestlandetDen siste...

Om Stord, sentralisering og framtida

DEBATT: - At Stord taper i tevlinga om offentlege tenestetilbod er ein like logisk konsekvens av rådande norsk regjeringspolitikk, som nedlegginga av Borggata som handelsstad er ein...

– Kvart år mister nokon sine kjære fordi symjekunnskapane ikkje har vore på plass

DEBATT: Norge er dårligast av alle land i Norden når det kjem til symjekunnskap hos born. Berre 50 % av våre norske 10-åringar er symjedyktige. Og det i...

«Folk fryktar dei må seie opp jobben sin eller flytte for å få kvardagen...

LESARBREV: Å miste nær 60 ferjeavgongar i veka i ein øykommune, som er heilt og fullt avhengig av ferjene, er uakseptabelt!  Av: Aksjonsgruppa for framtidsretta ferjetilbod på Tysnes v/ Sigmund Hovland,...

Kvifor er det ingen som tek ansvar for samfunnsutviklinga på Stord?

KOMMENTAR: Skal Stord utvikle seg vidare til ein moderne, norsk kystby, eller ende opp som det nye Odda: eit industrisamfunn på hell, prega av fråflytting og utarming...

Tok opp tingrett-situasjonen på Stord med justisministeren

Lesabrev: Stord Frp er usamd i at me skal retta oss mot Haugaland. Av: Reinert Svanberg, Stord Frp Frp sitt landsmøte er over for i år. Svært mykje god politikk...

– Skuffande og temmeleg arrogant av Domstolsadministrasjonen

DEBATT: Det er temmeleg arrogant når DA no ser ut til å pressa fram felles leiing mellom Sunnhordland og Haugaland før den framtidige strukturen er avklart Av: Gaute...

Vis kva lokaldemokrati betyr i praksis og gjev oss sørleg kryssing av Langenuen 

Debatt: Husnes Vekst krev sørleg kryssing av Langenuen. Av: Håkon Røstbø Styremedlem i Husnes VekstOm kort tid skal det avgjerast kor E39 skal kryssa Langenuen. Eit vegval som vil...

To måneder igjen til kvinnenes fotball-VM

Det er mange store sportsbegivenheter å se fram til i 2019. En av de viktigste er fotball-VM for damer som avholdes i Frankrike i sommer. Det blir...

– Gleda over at grendaskulane vart redda skulle vise seg å bli kortvarig

DEBATT: Dersom elevane som no går i 6. klasse ved Øvrebygda og Selevik blir flytta til Rimbareid allereie frå hausten av er dette eit alvorleg inngrep i...

Lørdagskåseri: Tolmod i pantekøen

Eg hantar pantekø! Verkeleg! Pantekø manar fram onde sider i meg som eg ikkje visste at eg har buande i meg. Av: Jan Morten NesseEg låg i si...

– Arbeidarpartiet må vera tydelegare i industripolitikken

Heller enn å bidra til å snakka ned eksisterande industri, må me bruka kreftene våre på ei offensiv satsing på alternative energikjelder, sa Gaute Epland på sin første landsmøtetale...

– Teknisk krevjande og dyrt med kortare liggetid

Debatt: Det er fort gjort å gløyme den utrolege teknologiske utviklinga innan el-ferjer som har skjedd sidan anboda på nye ferjekontraktar vart lyst ut i 2016. Av: Målfrid Vik Sønstabø, Direktør...

Når religion blir brukt som eit skjold ein kan gøyma seg bak

Kommentar: Ein må bli flinkare til å oppdaga frykt og uro hjå born som kan vera religiøst motivert. Ein må verta meir bevisst på at fundamentalistisk religiøs...

– Skulle Solberg-regjeringa gå for midtre kryssing, vil det effektivt sparka beina under Sunnfast

Debatt: La lokaldemokratiet ta avgjerda i denne for Sunnhordlandsregionen, historisk viktige saka og gå inn for søre kryssing no! Av: Håkon Røstbø, SundeI desse dagar skal regjeringa Solberg ta...

– Ser med stor bekymring på dårlegare ferjetilbod

DEBATT: Dei føreslåtte kutta i ferjeavgangane mot Tysnes øydelegg mobiliteten i Sunnhordlandsregionen, og skapar store problem for vår felles bu- og arbeidsmarknad. Av: Anne-Grete Sandtorv, Dagleg leiar, Stord næringsrådStord...

Sårene har grodd for de fleste. Det siste vi trenger er en runde til...

Debatt: Fitjar Frp sier et klart nei til videre utbygging av vindkraft i fjellene på Fitjar og Stord. Av: Sigurd André Maraas, ordførarkandidat, Fitjar FrpAlle våre medlemmer i lokallaget...
- Annonse -

Følg oss

6,047TilhengjararLik
459FølgararFølg
198FølgararFølg