onsdag, 20. mars 2019
- Annonse -

Fritidsklubbane fekk svingt seg i slalåmbakken

Lesarbrev: For nokre var dette første gang med slalåmski på beina, for andre var det eit etterlengta gjensyn med puddersnøen. Fritidsklubbane Harri og Litlabø, v/ Gisle ØstremLaurdag 9. mars reiste...

Kven bør ta opp den siste olja?

DEBATT: Det vi minst av alt treng, er politikarar som stiller spørsmål med føresetnader for vår petroleumsdrift, eller som indikerer dato for når vi skal slutte med vår...

Difor går me til klimastreik 14. mars

DEBATT: Til kontrast med Unge Høgre så ynskjer me å få gjort noko her og no. Situasjonen er at me kan ikkje venta med tiltak som skal iverksettes...

– Stord Frp er sjølv i ferd med å starte sitt eige kvinne-nettverk

DEBATT: Me synest ikkje det er på sin plass å drive politisk reklame og slå politisk mynt på kvinnedagen med å kritisere kvinneandelen vår, skriv Djuvsland...

Me har ein draum for den nye skulen. Hjelp oss å få denne oppfylt.

DEBATT: Me ønskjer at den nye skulen vert så flott at han gjer at folk utanfrå ønskjer å flytte til Sagvåg/Litlabø framfor andre plassar i distriktet. Av: Guro...

– Eg kjem ikkje til å delta på klimastreiken

DEBATT: Om du vil gjere ein forskjell i klimakrisa er det andre mykje meir effektive retningar å gå enn å skulke skulen. Av: Henrik Hatlevik, leiar i Stord Unge...

Kor lenge skal me finna oss i dette som foreldre?

DEBATT: Kan eg tillata at jenta mi skal gå på skulen under slike forhold lenger? Eg vurderer no om ho skal søkja om å byta skule, for...

Kvifor må straumen vere så dyr når SKL går med rekordstort overskot?

DEBATT: SKL hadde rekordstort overskot i 2018. Kva betyr det for deg og meg? Av: Jan Petter Myhre, kommunikasjonsleiar i SKLDei fleste av oss er oppteken av straumprisen – spesielt...

Ap, Senterpartiet og kumpanar torpederer ny Nysæter ungdomsskule

DEBATT: Det er truleg at den nye skulen no blir til ein lite framtidsretta skule, med få av dei kvalitetane ein tinga. Dette er eit svik mot...

– Me motseier oss dei føreslåtte tiltaka for å redusere Nysæter-prosjektet

DEBATT: IL Solid er ikkje samd i innsparingstiltaka som rådmannen har skissert for å redusere kostnaden for ny ungdomsskule og idrettsanlegg på Nysæter. Av: Karl Olav Gravdal -...

Hordfast styrke verdiskapningen i hele landet

LO-leiaren og NHO-direktøren er samstemte i viktigheten av å prioritere Hordfast. Av: Hans-Christian Gabrielsen, LO-leiarOle Erik Almlid, Adm.direktør i NHO Et av Norges mest lønnsomme utbyggingsprosjekter ligger på Vestlandet. Det er ikke...

Ordføraren snakkar usant om den «gode» drifta

DEBATT: Halvparten av eigedomsskatten dei siste fire har gått til drift i Stord kommune. Desse millioane kunne bli brukt på Nysæter ungdomsskule. Av: Sigbjørn Framnes, Gruppeleiar, Stord FrpEtter å ha...

Odd Fellow Loge Håkon Den Gode på Stord gjev gåver til gode føremål

LESARBREV: Logen skal gi 50.000 kroner til gode, lokale føremål. Av: Kjell Vestrheim, leiar Loge Håkon Den Gode, Nemnd for utovervend arbeidEtter at rekneskapen for 2018 var avslutta kunne Loge...

– Ap villeier, for ikkje sei lyg, om kva Stord FrP sin plan for...

DEBATT: Det siste me burde gjere om me dreiv med rein og kynisk symbolpolitikk var å gå inn for tiltak som kan forsinka skulen. Av: Reinert Svanberg, Stord Frp Dette...

– Takk for at du har lært meg noko nytt om hersketeknikkar

REPLIKK: Sigbjørn Framnes forsøker å undergrave argumenta mine og unsynleggjere meiningane mine med å kalle det desperasjon frå partiet si side, samt pålegger meg meiningar som eg ikkje...

– Ap driv så openbar hersketeknikk at eg er sikker på at veljarane ser...

DEBATT: Alle fortener betre enn dagens skule på Nysæter, men dette unnar ikkje Marita Vass og Ap elevane og lærarane. Av: Sigbjørn Framnes, Gruppeleiar, Stord FrpEg merkar meg at Marita...

Nysæter Ungdomsskule skal ikkje utnyttast i eit politisk spel

DEBATT: Det er skuffande når FrP vel å utnytte sin posisjon i kommunepolitikken til å bruke viktige prosjekt som Nysæter Ungdomsskule til lite konstruktiv symbolpolitikk.  Av: Marita Vassnes, 2. kandidat,...

Ja, til eit juridisk tredje kjønn!

DEBATT: Ein tredje kjønnskategori er eit viktig steg på vegen for å erkjenne og tolerere som samfunn at ikkje alle identifisere seg som mann eller kvinne. Av: Ådne...

– Kriminalitetsstatistikken er omtrent like dårleg for somaliarar som for FrP-politikarar

DEBATT: Kva som er dei reelle årsakene til at nokre grupper av menneske er meir kriminelle enn andre grupper, er kanskje FpU-formannen for lite nyfiken til å lura...

Nye Nysæter ungdomsskule på sparebluss

DEBATT: Me i kollegiet ved Nysæter ungdomsskule ser med vantru på rådmann Magnus Mjør sine forslag om slanking av nye Nysæter ungdomsskule. Av: Jonatan Gniste, Tillitsvald, Utdanningsforbundet StordDet som...
- Annonse -

Følg oss

5,850TilhengjararLik
459FølgararFølg
183FølgararFølg