søndag, 21. juli 2019
- Annonse -

Dei eldre fortjener frisk og god mat

DEBATT: Matglede er viktig for de eldre på sykehjem der de kan få næringsrik, smakfull fersk og god appetittvennlig mat hver dag.  Av: Linda Grundtvig,  4. kandidat, Stord FrPÅ sikre...

Uakseptabelt lovbrot frå Stord kommune

KOMMENTAR: Langvarig rutinesvikt har ført til at tusenvis av offentleg dokument i Stord kommune er blitt skjult frå offentlegheita. Det er heilt uakspetabelt. Av: Jonas Sætre, redaktør i...

Difor er Jektevik-Sunde den beste løysinga på ferjefloka

DEBATT: Eit samband Sunde-Jektevik er ikkje optimalt, men det er ut frå dagens situasjon det beste og tenlegaste for flest trafikantar. Av: Husnes Vekst, v/ Synnøve Handeland, Guttorm Røssland, Håkon Røstbø,...

Grisesjokket

Debatt: Store mengder kjøtt billig kjøtt er negativt for dyrevelferden, bonden, helsa og miljøet, og bør bli et skjellsord. Av: Helle Haukvik, Veterinær og rådgiver i DyrevernalliansenI dokumentaren «Griseindustriens...

– Ferjene må tilbake til Sunde

LESARBREV: Me ber ordførarar og kommunestyre i Kvinnherad og Stord straks gjera det som må til for å etablera Sunde og Jektevik som ferjestader for ferjesambandet  Av: Husnes Vekst,...

– Mente jeg at klimakrisen er en feberfantasi? Absolutt. Her forklarer jeg hvorfor.

DEBATT: Tweeten min var absolutt ment for å provosere, men også for å skape debatt. Det klarte den langt bedre enn jeg hadde sett for meg. Av: Emil T....

Bergen er vår by!

DEBATT: Skal Bergen fortsatt være nest største by i Norge, må omlandet takast på alvor. Då er realiseringa av Hordfast avgjerande. Av: Sigbjørn Framnes, 2. kandidat, Vestland FrPSer av meiningsmålingar...

Fergefri E39 er Vestlandets intercity

DEBATT: Hvis Vestlandet ikke lykkes, så lykkes ikke Norge. Derfor er det viktig å satse på et prosjekt som er svært viktig for å videreutvikle verdiskapningen her...

– No må ein sjå til å få ferja tilbake til Sunde

Debatt: Flytter ein ferja til Sunde, vil «kjerrevegen» over Halsnøy få atskilleg mindre trafikk, noko som vil minska faren for trafikkuhell. Av: Kjell LarsenMed bakgrunn i at Staten no...

Stord KrF vil røyste for å vidareføre MOT

DEBATT: Etter vår meining er dette eit tilbod til dei unge vi ikkje har råd til å kutte. Av: Torbjørn Brosvik, Gruppeleiar, Stord KrFStord KrF har i vårt program for...

Kjære politikarar, ikkje legg ned MOT!

DEBATT: Ungdommen er framtida vår. Kvifor skal me heile tida kutta ned på deira tilbod i kommunen? Av: Trine Gravdal, representant for "MOT-coachane" i Stord kommuneTysdag 28. mai kjem komite...

Statens Vegvesen på ville veier?

DEBATT: Det blir nesten parodisk når forsvarstalen for tidenes kuttpakke er at det skal øke trafikksikkerheten. Av: Jan Harry Svendsen Informasjonssjef, Autoriserte Trafikkskolers LandsforbundStatens vegvesen står ovenfor et vanskelig valg....

– Heilt utdatert å byggje 12,5 meter langt basseng

DEBATT: Å byggje 25 meter på Nysæter er den billegaste måten kommunen kan komme seg vekk frå dagens minimumsløysing. Av: Karl Olav Gravdal, Leiar - IL SolidI samband med bygginga...

Protesterte mot vindmøller i Stordfellet: – Det er på tide å ropa eit høgt varsko

DEBATT: Me må ikkje vera naive, me må ikkje sova og tru det er ein draum den dagen me vaknar av brølet frå gravemaskinane langs breddene på Svartavatnet.  Av: Birger Taranger, Stord/Fitjar turlagStord-Fitjar turlag feirar i år 25 år med organisert turgåing i skog og mark og fjell...

– Alle gode krefter må gå i lag for å utvikle campusen på Stord

DEBATT: La det vere sagt med ein gong: HVL har ingen planar om å leggja ned nokon av dei fem studiestadane våre.  Av: Berit Rokne, rektor, Høgskulen på VestlandetDen siste...

Om Stord, sentralisering og framtida

DEBATT: - At Stord taper i tevlinga om offentlege tenestetilbod er ein like logisk konsekvens av rådande norsk regjeringspolitikk, som nedlegginga av Borggata som handelsstad er ein...

– Kvart år mister nokon sine kjære fordi symjekunnskapane ikkje har vore på plass

DEBATT: Norge er dårligast av alle land i Norden når det kjem til symjekunnskap hos born. Berre 50 % av våre norske 10-åringar er symjedyktige. Og det i...

«Folk fryktar dei må seie opp jobben sin eller flytte for å få kvardagen...

LESARBREV: Å miste nær 60 ferjeavgongar i veka i ein øykommune, som er heilt og fullt avhengig av ferjene, er uakseptabelt!  Av: Aksjonsgruppa for framtidsretta ferjetilbod på Tysnes v/ Sigmund Hovland,...

Kvifor er det ingen som tek ansvar for samfunnsutviklinga på Stord?

KOMMENTAR: Skal Stord utvikle seg vidare til ein moderne, norsk kystby, eller ende opp som det nye Odda: eit industrisamfunn på hell, prega av fråflytting og utarming...

Tok opp tingrett-situasjonen på Stord med justisministeren

Lesabrev: Stord Frp er usamd i at me skal retta oss mot Haugaland. Av: Reinert Svanberg, Stord Frp Frp sitt landsmøte er over for i år. Svært mykje god politikk...
- Annonse -

Følg oss

6,168TilhengjararLik
459FølgararFølg
198FølgararFølg