fredag, 22. januar 2021
- Annonse -

Ynskjer Høgre ein radikal og bilfiendtleg klimapolitikk?

0
DEBATT: I klimaplanen seier Høgre at det også nesten utelukkande skal seljast nullutsleppsbilar i 2025. Vil dei ha eit forbod mot nye bensin- og...

Samarbeidsrådet for Sunnhordland 40 år!

0
LESARBREV: Det er ingen dristig påstand å hevde at Samarbeidsrådet for Sunnhordland har spela ei viktig rolle i ei rekke av dei viktige, samfunnsbyggjande...

Han er skeptisk til regjeringa si kriselovgiving: – Kvar er gangsynet?

0
DEBATT: Flertallet blir ikke hørt, alt styres og kontrolleres i korridorer og møterom av en mindretallsregjering. Av: Bjarte Bertelsen, BømloNestleiar, Industri-...

Ser med uro på at Oslo-ruta vert innstilt

0
DEBATT: I den særs krevjande situasjonen me er i denne vinteren og våren, vert det avgjerande viktig at flyplassen på Stord får nødvendig økonomisk...

Godt nytt år til alle våre lesarar!

0
Kommentar: Det spesielle året 2020 går mot slutten, og me vil takka alle våre lesarar, tipsarar, intervjuobjekt og samarbeidspartnarar for året som har gått.

Med ynskje om ei god jul og eit betre 2021

0
Når 2020 går mot slutten, nytta høvet til å rosa og takka dykk for måten me som lokalsamfunn har møtt og handtert situasjonen på.

Felles fritidskortordning til Stord, Bømlo og Fitjar!

0
LESARBREV: At det frå sentralt hald no blir gitt klarsignal er fantastisk gode nyheter for Stord, Bømlo og Fitjar, og viser at langsiktig politisk...

Kjære politikar: Ikkje meir festtalar, vær så snill, nå krevst det handling!

0
DEBATT: For at Helseparken skal kunne tiltrekkje seg dei nødvendige spesialistane, må me kunne tilby avtale med helseføretak. Det pågår ein...

– Me reagerer kraftig på måten trussamfunnet vårt blir framstilt på

0
DEBATT: Våre medlemmer aksepterer ikkje å få ei historie tredd nedover hovudet som dei ikkje kan kjenne seg igjen i. Av...

Vi skal ta godt vare på rettstryggleiken og tingretten

0
DEBATT: Så lenge Høgre sit med makta kan Sp sove trygt i forhold til at det ikkje vil bli ei sniknedlegging av tingrettar, heller...

– Det er ikkje vanskeleg å forstå at dette gjer innbyggjarane urolege

0
DEBATT: Sjølv om Covid-19 er krevjande for oss alle, er det viktig at me prøver å unngå stigmatisering, anten det no er av ungdom...

Kva med domstolane no, Eskeland?

0
DEBATT: Framtida er uviss på sikt for dei domstolane som blir omgjorte til filialar under nye, sammenslåtte domstolar. Av: Jenny Klinge,...

Difor er lærarane misnøgde med budsjett-forslaget til rådmannen

0
Debatt: Lærarar ynskjer å gje barna best mogleg skulegang. Skal ein få det til, må ein få realistiske budsjett å driva etter.

– Den opne debatten i Kommunestyret vert nærast å rekna for ein skinndebatt

0
DEBATT: Stord SV la fram sitt eige forslag til budsjett for 2021 i Formannskapet 4.11. Me vil gjerne forklara kvifor me valde å gjera...

Klarte å gjennomføra 91 Falturiltu-arrangement trass i smittebølgja

0
Lesarbrev: Aldri før har det vel vore meir spanande å arrangere Falturiltufestival, og aldri har me kjent oss så letta over at (nesten) alt...

Skuffande og trist at vertskommunen ikkje prioriterer det regionale museet

0
DEBATT: Det er trist at vertskommunen Stord ikkje set seg i førarsetet og finn rom for løyving. Utan kommunal støtte står prosjektet i fare.

Vi spelar alle på lag for havvind

0
DEBATT: La det ikkje vera tvil om at denne regjeringa ønskjer å legge til rette for satsing på havvind. Av: Liv...

Flau vind fra regjeringen

0
Debatt: Mulighetsvinduet er nå, og da må regjeringen kjenne sin besøkelsestid og legge forholdene til rette. Hvis ikke, blir det med muligheten.

Fekk det tøft på soneturnering

0
(Lesarbrev): 13-åringane som representerer Sone Sunnhordland i fotball fekk ikkje heilt flyten under kampane i soneturneringa på Follese søndag. Av: Svein...

«Kommunen kan, om de vil, spare oss for en rettssak»

0
Vi som ble sviktet, vi som er ødelagt, vi som er svakest, må kjempe hardest. Sånn skal det ikke være! Av:...
- Annonse -