«Det mest positive med framlegginga er at det ikkje er regjeringa som bestemmer»