«Resultatet blir eit fattigare lokalsamfunn for oss alle»