søndag, 29. mars 2020
- Annonse -
- Annonse -

På lag med

Fleire positive konklusjonar då Vesland fylke møtte næringsorganisasjonane.Av: Kjetil Vasby Bruarøy, Midtsiden.noAlle...
- Det er viktig å oppretthalde forsvarlege tenestar på alle områder, fortel personal- og organisasjonssjef i Stord kommune, Annlaug Tenold....
Kommunen har difor fatta eit nytt vedtak etter smittevernlova, som gjer at Fitjar Mekaniske ikkje har noko val om å...

Ingrid (28) mista dagtilboda sine: – Eg strikkar og ser film, det er det...

- Vi saknar tiltaksplanar knytt til aktivitetar. Det er avgrensa kor lenge ein orkar å sjå på film, og ho kan bli uroleg når...

Kritikken haglar mot Stord-politiet etter lesarbrev: – Me tek dette på alvor

0
Stord-lensmann Odd Harald Hovland fortel at Jonas Langeland Tysse, som har fortalt om sin erfaring med politiet, har sendt inn ein formell klage.

Går likevel mot ekspropriasjon: – Avstanden mellom partane er stor

0
Politikarane var svært kritiske til kommunen fordi ein ønskte å ekspropropriere grunn frå hagen til Marit Rønnekleiv. No innser ordføraren at det truleg ikkje...

Kuttar rekninga for å hjelpe kundane under koronakrisa

0
Haugaland Kraft kutter rekninga til kundane med 30 millionar, skriv selskapet i ei pressemelding i dag.– I lys av den...

Bankane får ansvar for å fordele krisepengar

0
Regjeringa foreslår at staten dekker ein del av dei faste utgiftene for bedriftene som er koronaramma. Det blir anslått å vere 10–20...

Spinae Company prøver seg på fjernundervisning: – Eg elskar å lære nye ting

Magdalena From Delis var ikkje sein med å tenke kreativt då ho ikkje kunne halde kurs som normalt. - Det er det eg kan...

Nytt smittetilfelle i Fitjar

0
Ordførar Harald Rydland melder i kveld at Fitjar har fått sin tredje koronasmitta.- Det...

FHI ser ikkje for seg dagens tiltak i lang tid

0
Folkehelseinstituttet samarbeider no med andre instansar for å sjå korleis dei kan lette på dagens restriksjonar, men likevel halde smittetala nede.
- Annonse -