Det er mitt ønskje og von at dette vil styrkje tilbodet og fagmiljøet på Stord sjukehus