Uroen i Fitjar går ut over innbyggjarane. No er det på tide å ta den vanskelege debatten