«Eg opplever at samarbeid og brubygging blir nedrioritert til fordel for å retta peikefingrar»