«Ja til offentleg drift av sjukeheimar og heimebaserte tenester»