Tida er kommen for å riva ned grenser mellom generasjonar