«Den politiske prioriteringa i denne saka er heilt rett»