«Ein trist situasjon for borna og for fitjarsamfunnet»