tirsdag, 31. mars 2020
- Annonse -

Startpistolen har gått for Norge sitt neste industrieventyr

0
Lesarbrev: Det grøne skiftet treng kompetansen på Stord, og me skal gjere vårt for at dei grøne oppdraga kjem her. Av: Geir Angeltveit, Ordførarkandidat, Stord Venstre I går torsdag 22. august...

– Katteeieren har forsømt sine plikter på det groveste

0
DEBATT: To katter har vært forlatt på en øy i 15 år. Man kan undre seg over hvorfor oppegående voksne mennesker velger å begå slike grove lovbrudd,...

Reagerer med vantru på kuttforslaga som råkar utviklingshemma

0
Lesarbrev: Menneske med nedsett funksjonsevne er ei sårbar gruppe menneske som krev lite og aldri ropar høgt. Det er vel eit rimeleg krav at...

En spekulativ artikkel fra Human Rights Service

0
LESERBREV: Human Rights Service har i dag publisert en svært spekulativ artikkel hvor de gjør et forsøk på å klistre meg til religiøs ekstremisme, skriver Akhtar Chaudhry. Av: Akhtar...

Statens Vegvesen på ville veier?

0
DEBATT: Det blir nesten parodisk når forsvarstalen for tidenes kuttpakke er at det skal øke trafikksikkerheten. Av: Jan Harry Svendsen Informasjonssjef, Autoriserte Trafikkskolers LandsforbundStatens vegvesen står ovenfor et vanskelig valg....

Tok opp tingrett-situasjonen på Stord med justisministeren

0
Lesabrev: Stord Frp er usamd i at me skal retta oss mot Haugaland. Av: Reinert Svanberg, Stord Frp Frp sitt landsmøte er over for i år. Svært mykje god politikk...

Hordfast styrke verdiskapningen i hele landet

0
LO-leiaren og NHO-direktøren er samstemte i viktigheten av å prioritere Hordfast. Av: Hans-Christian Gabrielsen, LO-leiarOle Erik Almlid, Adm.direktør i NHO Et av Norges mest lønnsomme utbyggingsprosjekter ligger på Vestlandet. Det er ikke...

Ferjedrift – Ja til privat initiativ!

0
Kommentar: All honnør til Dagfinn Fylkesnes og Sunnhordland Ferjerederi AS for initiativet med å løysa den store samferdslefloka i Sunnhordland i moderne tid.Det er trist å...

Legg ned asylmottaka!

0
DEBATT: Me er faktisk nøydd å ta denne debatten, før heile velferdssystemet til Noreg går ad undas. Av: Emil Tranøy Aasheim, Formann i Sunnhordland FpUKvifor er det eigentleg sånn...

Nei, velferdsstaten toler ikkje meir innvandring

0
DEBATT: Noko som SU ikkje vil snakka høgt om, er at Noreg aldri har gitt så mykje i bistand som det dei gjer no, under ei borgarleg...

– Me heiar på biogassfabrikken

0
LESARBREV: - Kommunar må møta aktørar med løysingsorientert begeistring og tilretteleggja for framtidig næringsliv sine behov. Saman kan ein få dette til. Av: Astrid Kjellevold og Lars Solberg,...

– Ser med stor bekymring på dårlegare ferjetilbod

0
DEBATT: Dei føreslåtte kutta i ferjeavgangane mot Tysnes øydelegg mobiliteten i Sunnhordlandsregionen, og skapar store problem for vår felles bu- og arbeidsmarknad. Av: Anne-Grete Sandtorv, Dagleg leiar, Stord næringsrådStord...

Næringsforeningane: – Gå tilbake til forhandlingsbordet

0
Kommentar: En regionreform uten et sterkt Vestlandet, er en regionreform for de feige, for de som ikke ønsker seg sterke regioner som balanserer Oslo-regionen. Av: Marit Warncke, Bergen Næringsråd Harald...

Vaksne må ta ansvar for barna i trafikken

0
Innlegg: Difor er det òg me som køyrande som har det største objektive ansvaret for at det skal gå bra i trafikken når barn er i nærleiken. Av: Knut...

– Ikkje legg ned barnehagen på Litlabø

0
DEBATT: Å leggje ned barnehagen på Litlabø vil føre til at stadig fleire barnehageplassar forsvinn frå bydelen Sagvåg/Litlabø, sjølv om det er her det vert fødd flest...

– Eg kjem ikkje til å delta på klimastreiken

0
DEBATT: Om du vil gjere ein forskjell i klimakrisa er det andre mykje meir effektive retningar å gå enn å skulke skulen. Av: Henrik Hatlevik, leiar i Stord Unge...

Skremmande antikvarisk frå Økland og Simonsen

0
DEBATT: Legning er ikkje eit «val» ein tar seinare i livet, som ein kan «kurerast» for. Det er verken smittsomt, plagsomt eller øydeleggande på...

Årets stortingsval vert eit val for eller i mot ny E39

0
KOMMENTAR: Der det i Arbeiderpartiet finst usemje både om prioriteringa av Hordfast og om motorvegen over Stord, så ropar Høgre tydeleg JA til begge prosjekta. Av: Jonas Sætre,...

Er angrepene mot mål i Syria folkerettsstridige?

0
USA, Storbritannia og Frankrike har angrepet mål i Syria som svar på angivelig bruk av kjemiske våpen mot sivilbefolkning i landet. Det er prisverdig at det reageres...

– Kvifor er det ikkje funne ei løysing tidlegare?

0
DEBATT: Ein av dei «viktigaste» oppgåvene innvalde stortingspolitikarar har, er å ikkje gløyme kor dei kjem frå, skriv Sigbjørn Framnes i Framstegspartiet. Av: Sigbjørn Framnes, Stord FrpDette er...
- Annonse -