fredag, 9. desember 2022
- Annonse -

Bruk lokaldemokratiet neste gong smitteverntiltak skal setjast i verk

KOMMENTAR: Dei siste vekene har administrasjonen i Stord kommune vedteke fleire inngripande tiltak, utan at desse har vore forankra politisk. Det må det bli ei endring på. Av:...

Syltynn førestilling frå Frp

REPLIKK: Jakob Bjelland (Sp) meiner Sigbjørn Framnes (Frp) sin kritikk er ei syltynn førestilling som minner mest om overspel i von om ei ny stor rolle i eit...

Energisystemet bør bestå, men treng ekstraordinære støttetiltak

KRONIKK: Jubelen står ikkje i taket, for me veit at mange privatpersonar og lokale verksemder står i ein fortvilande situasjon. Av: John Martin Mjånes,administrerande direktør i SKL SKL...

– At «våre gutar» vinn over eit heilprofesjonelt lag med innkjøpte spelarar frå inn-...

INNLEGG: Det er 49 år sidan sist Stord vann mot eit lag frå øvste serie. Kvifor skjer det? Av: Kjell Petter Neset,Trenar for G16 i Stord Fotball Nesten eit...

I verste fall kunne 600 av våre faste tilsette på Stord bli permittert, skriv...

Me tek inn utanlandsk arbeidskraft for å unngå permitteringar. Av: Jarle Henriksrud,Verftsdirektør, Aker Solutions på Stord Regjeringa gav 19. mars opning for at Aker Solutions og andre verksemder kan...

Tankar om podkastar, framsnakk og reklame

REPLIKK: I ei sak i Stord24 den 24. november trekk redaktør Jonas Sætre i tvil Atheno si rolleforståing knytt til ein podkast. Han meiner me og Sunnhordlandpodden...

– Kun det beste er godt nok for våre barn!

DEBATT: Stord kommunestyre har levd opp til sin rolle som «barneombud» ved å si nei til Stord Kristne Skule. Noe annet ville vært ganske oppsiktsvekkende, skriver Akhtar...

Barnehagetilsette fortener anstendige pensjonstilhøve!

DEBATT: Det er uanstendig at pengar frå det offentlege, til ei allereie underbetalt yrkesgruppe, nyttast til andre formål enn pensjon. Av: Tor Jæger Koppang, leiar Utdanningsforbundet...

Debatt: Hordfast er utruleg negativt for artsmangfald og klimautslepp

No er det berre å håpe at partia i fylkeskommunen har guts nok til å velje klima, miljø og rassikker veg til Voss framfor det ...

«Tonnessen tek debatten ned på eit nivå eg ikkje vil vera med på»

Replikk: Eg vonar Tonnessen forstår at usemja vår skuldast at me har ulik tilnærming i politiske saker - ikkje at eg meiner han er ein idiot. Av: Sigbjørn...

– Å legge ned barnehagen på Nysæter vil bli en psykisk påkjenning for barna

DEBATT: Dersom Sagvåg barnehage avd. Nysæter blir lagt ned, vil det bety at noen av barna vil ha gått i tre forskjellige barnehager før de begynner på...

– Takk for at du har lært meg noko nytt om hersketeknikkar

REPLIKK: Sigbjørn Framnes forsøker å undergrave argumenta mine og unsynleggjere meiningane mine med å kalle det desperasjon frå partiet si side, samt pålegger meg meiningar som eg ikkje...

Det er vår tur no!

Lesarbrev: Streikeviljen mellom Utdanningsforbundet sine medlemmer er stor, etter meir enn eit år med pandemi. Av: Tor Jæger Koppang,Leiar i Utdanningsforbundet på Stord Eit år med pandemi har synt...

Utfordring til kvinner: – Ta del i utviklingen av Stord!

DEBATT: Vibecke Beyer oppfordrer kvinner til å engasjere seg i neste års kommunevalg på Stord. Av: Vibecke Beyer, Nestleiar Stord Høgre Medlem av nominasjonskomiteen Dette er en invitasjon til å bestemme...

No må også kommunane og annonsørane ta vare på lokalavisene!

DEBATT: Kommunene må no kjenne si besøkelsestid og bruke lokalavisene som annonsekanal. Slik kan ein bidra til å ha ei god lokalavis også når vi er...

Slik får du mer balanse og indre ro under koronatiden

LESERBREV: Ta vare på helsen med mine seks tips. Av: Christin Kalve,Dagleg leiar, Sport-Treff Jeg håper du og familien din har det godt og trygt under disse tøffe koronatider. Jeg...

– Me er sterkt uroa over auken i ferjetakstane

DEBATT: Me jobbar kvar dag for å byggje større bu- og arbeidsmarknader i regionen vår, og me opplever den dramatiske auken i ferjetakstane som eit stort steg...

– Me er uroa for tryggleiken ved Langeland skule

DEBATT: Klubben ved Langeland skule er uroa over at elevtalet på Langeland skule kan bli auka endå meir ved oppføring av brakkeriggar. Av: Anne Margethe Birkeland, på vegner av...

Reagerer med vantru på kuttforslaga som råkar utviklingshemma

Lesarbrev: Menneske med nedsett funksjonsevne er ei sårbar gruppe menneske som krev lite og aldri ropar høgt. Det er vel eit rimeleg krav at dei skal ha...

Kommune­reforma skapar regional ubalanse i Hordaland

DEBATT: Bergen og nabo­kommunane får 80 ­prosent av folket og mykje meir makt. Kommunane som står aleine vil ha vanskelegare for å sameine kreftene sine og jobbe...
- Annonse -