torsdag, 22. oktober 2020
- Annonse -

– Nå ser vi konsekvensene av nedbyggingen av forsvaret, og de er alvorlige

0
DEBATT: Ani Hystad i Stord Frp er bekymret for nedbyggingen av forsvaret i en tid med stadig hyppigere terrorangrep. Av: Ani Hystad, medlem av Stord Frp Vi lever i...

Nøling på hoppkanten

0
30. april sa fylkespolitikerne i Vestland nei til å støtte Norges mest lønnsomme samferdselsprosjekt. Har de ikke forstått alvoret? Av: Jan...

– Stord Frp er sjølv i ferd med å starte sitt eige kvinne-nettverk

0
DEBATT: Me synest ikkje det er på sin plass å drive politisk reklame og slå politisk mynt på kvinnedagen med å kritisere kvinneandelen vår, skriv Djuvsland...

Til minne om Aman Ullah Khan

0
Aman reiste fra Stord med knust hjerte og lite framtidshåp. Jeg kan ikke fri meg fra tanken på at Amans skjebne hadde vært annerledes dersom han hadde...

Kjære politikarar, ikkje legg ned MOT!

0
DEBATT: Ungdommen er framtida vår. Kvifor skal me heile tida kutta ned på deira tilbod i kommunen? Av: Trine Gravdal, representant for "MOT-coachane" i Stord kommune Tysdag 28. mai kjem komite...

– Kven bestemmer kva som er best for våre born?

0
DEBATT: - Innlegget til Chaudhry ber preg av at han ikkje har fått med seg kva debatten handla om, svarar Torbjørn Brosvik (KrF). «Vi kan ikke belønne de som...

– Kvifor er det ikkje funne ei løysing tidlegare?

0
DEBATT: Ein av dei «viktigaste» oppgåvene innvalde stortingspolitikarar har, er å ikkje gløyme kor dei kjem frå, skriv Sigbjørn Framnes i Framstegspartiet. Av: Sigbjørn Framnes, Stord Frp Dette er...

Hald saman, men hald avstand!

0
Det er no viktigare enn nokon gong at me alle står saman. Den einskilde – eller det offentlege – kan ikkje få bukt med...

– Nytt ferjesamband krev endring på begge sider av fjorden

0
Debatt: Alle som er opptekne av at Stord i framtida skal vera eit sentralt tyngdepunkt i den nye Vestlandsregionen må støtte opp om eit kortare ferjesamband, skriv Kvinnherad-ordføraren. Av:...

– Ungdomsklubben redda ungdomstida mi

0
DEBATT: Me skal kjempa for klubben òg den verdige fritida me har rett på! Av: Cecilie Arnevik Sæbø (20),støttemedlem i...

Hva skjer når innbyggerene på Stord får Pride inn stuedøren?

0
DEBATT: Nestekjærlighet er et fint ord som brukes mye i Bibelen. Det er ord som betyr noe. Står for noe. Men ord uten handling, kjære pastor, de...

– Kvart år mister nokon sine kjære fordi symjekunnskapane ikkje har vore på plass

0
DEBATT: Norge er dårligast av alle land i Norden når det kjem til symjekunnskap hos born. Berre 50 % av våre norske 10-åringar er symjedyktige. Og det i...

– Politikarane på Stord må slutta å skapa uro, frustrasjon og sorg

0
DEBATT: Dei vala politikarane skal ta i februar 2020 vil få store konsekvensar for barnehagepolitikken i fleire år framover i Stord.

Nok eit vellukka venskapsår med Comalapa

0
LESARBREV: Venskapsforeininga Stord-Comalapa ser tilbake på eit innhaldsrikt 2017, med delegasjonstur til Guatemala, Comalapa-kveld på biblioteket og solidaritetsaksjon på Stord vidaregåande skule. Venskap Stord-Comalapa blei starta i 1989...

FrP står last og brast med trusfridomen

0
DEBATT: Terrorangrepet mot moskeen i Bærum var ikkje berre eit åtak på eit gudshus og uskuldige menneske. Det var også eit åtak på trusfridomen. Av: Sigbjørn Framnes, Ordførarkandidat, Stord FrP Trusfridom...

– Syklistane har ikkje blitt spurt om kva veg dei kjem til å bruke

0
DEBATT: Sverre Olav Svarstad i Stord Høgre skriv her kvifor han meiner det er riktig å utsetje planane om Miljøgata gjennom sentrum. Av: Sverre Olav Svarstad Leiar Stord Høgre Eg ser...

Slik påverkar koronakrisa straumrekninga di

0
Straumprisane var i vinter ekstremt låge, som følgje av ein søkkvåt og mild vinter. Så kom koronaviruset til Noreg og landet er i unntakstilstand....

– Ufint splitt og hersk-utspel frå opposisjonen

0
Kommentar: Det er urealistisk at nokon andre enn Gaute Epland blir den neste ordføraren. Opposisjonen sitt forsøk på å skape splid i Ap like før ordførarvalet er difor...

Nedlegging av Øvrebygda skule vil ha svært alvorlege konsekvensar for borna

0
DEBATT: Dersom Øvrebygda skule blir lagd ned vil elevane på skulen miste eit godt skuletilbod, kjennskap til eige nærmiljø, tilhøyrighet til bygda og samhald mellom alle ungane...

Endring av skolestrukturen i Fitjar – en forhastet prosess?

0
Store omveltninger krever tid og nøyaktighet. Denne prosessen er preget av hastverk og mangelfulle vurderinger, skriv FAU ved Øvrebygda skule. Av: Foreldreutvalet på Øvrebygda skule v/ Kjell Kristian...
- Annonse -