onsdag, 14. april 2021
- Annonse -

Hald saman, men hald avstand!

0
Det er no viktigare enn nokon gong at me alle står saman. Den einskilde – eller det offentlege – kan ikkje få bukt med...

– Effekten av å komma seg ut og nytta sansane er utruleg verdifull

0
Korleis kan me skapa lyspunkt og variasjon i dagane som kanskje glir over i kvarandre? Eg har eitt konkret råd; Oppsøk naturen! Bryt...

Hordfast styrke verdiskapningen i hele landet

0
LO-leiaren og NHO-direktøren er samstemte i viktigheten av å prioritere Hordfast. Av: Hans-Christian Gabrielsen, LO-leiar Ole Erik Almlid, Adm.direktør i NHO Et av Norges mest lønnsomme utbyggingsprosjekter ligger på Vestlandet. Det er ikke...

Skremmande antikvarisk frå Økland og Simonsen

0
DEBATT: Legning er ikkje eit «val» ein tar seinare i livet, som ein kan «kurerast» for. Det er verken smittsomt, plagsomt eller øydeleggande på...

– Sjokkerende å sjå kuttforslaga til rådmannen

0
DEBATT: Det er rett og slett respektlaust over for dei som stillar svakast i samfunnet, at kommunen ikkje har kontroll over økonomien og lar dette gå utover...

Reagerer med vantru på kuttforslaga som råkar utviklingshemma

0
Lesarbrev: Menneske med nedsett funksjonsevne er ei sårbar gruppe menneske som krev lite og aldri ropar høgt. Det er vel eit rimeleg krav at...

– Ei nedlegging av Furuly barnehage råkar dei mest sårbare av oss

0
DEBATT: - Me foreldre kjenner oss forbigått i denne saka, skriv tre av foreldra til ungar i nedleggingstruga Furuly barnehage. Av:...

Ynskjer Høgre ein radikal og bilfiendtleg klimapolitikk?

0
DEBATT: I klimaplanen seier Høgre at det også nesten utelukkande skal seljast nullutsleppsbilar i 2025. Vil dei ha eit forbod mot nye bensin- og...

– Kvart år mister nokon sine kjære fordi symjekunnskapane ikkje har vore på plass

0
DEBATT: Norge er dårligast av alle land i Norden når det kjem til symjekunnskap hos born. Berre 50 % av våre norske 10-åringar er symjedyktige. Og det i...

– Det er like lov å ta feil som anstendig å rette for den

0
DEBATT: - Politiet hentet ut voksne og barn i kirkeasyl også da SV satt i regjering og Akhtar Chaudhry møtte fast på Stortinget. Kan Chaudhry da fortelle oss alle...

– Stord kommune nekter å ta inn over seg at de har sviktet disse...

0
Debatt: Administrasjonen og politikerne, med ordfører i spissen, lukker øynene og mildest talt nekter å ta inn over seg at de har sviktet disse unge.  Av: Wenche Meinich-Bache, Sandnes Ikke...

Jakob Bjelland: – Me har plikt til å ta dei næringsdrivande på alvor

0
DEBATT: I staden for å delta i ein reell debatt om Miljøgata, veljer Statens Vegvesen heller å bruka hersketeknikkar ved å ty til personangrep, skriv Jakob Bjelland. Av: Jakob...

Til deg som ikkje gleder deg til påske

0
Hugs at de ikkje er åleine. Det er mange som synest høgtidene er ekstra tunge. Av: Liv Kari Eskeland, stortingsrepresentant (H)

– Stord kommune gir blaffen i dialog og samarbeid

0
DEBATT: Ingen kan nekte beboere i bofellesskap besøk. Andre kommuner bør passe seg for ikke å havne i samme situasjonen som Stord.

– Stord Kristne Skule vil ikke være en trussel mot den offentlige skolen

0
Debatt: Ørjan Johannessen mener politikerne må la foreldrene få mulighet til å velge å sende barna på en kristen skole. I dette ordtaket, «grip dagen», er den grunnleggende...

– Teknisk krevjande og dyrt med kortare liggetid

0
Debatt: Det er fort gjort å gløyme den utrolege teknologiske utviklinga innan el-ferjer som har skjedd sidan anboda på nye ferjekontraktar vart lyst ut i 2016. Av: Målfrid Vik Sønstabø, Direktør...

Draumen til Slettebø smakar utdatert distriktspolitikk

0
Kommentar: Det sit ein Høgre-ordførar i Rosendal som meiner Husnes bør vere regionsenter i Sunnhordland på lik line med Stord. Dette heng ikkje på greip. Av Jonas Sætre, redaktør i...

Er det greitt at Høgre og Frp driv eit politisk spel med skjebnen til...

0
DEBATT: Det Høgre og Frp har gjort er å skuve saka fram til etter regjeringa har gjort si behandling av saka. Dette...

– Den opne debatten i Kommunestyret vert nærast å rekna for ein skinndebatt

0
DEBATT: Stord SV la fram sitt eige forslag til budsjett for 2021 i Formannskapet 4.11. Me vil gjerne forklara kvifor me valde å gjera...

Politiet må ta hensyn til barna

0
Barn forstår ikke hvorfor politiet bryter seg inn midt på natten for å kaste dem ut av landet, skriver Redd Barna. Av: Trine Gravdal og Ida Gundersen, Redd Barna...