fredag, 21. januar 2022
- Annonse -

Bryggerimeisteren i ELØ: – For oss er koronakrisa verksemdkritisk

0
INNLEGG: Vi meiner ikkje at du skal drukne dine sorger i glaset. Men når du likevel skal handle øl: Vel norsk, støtt ditt lokale bryggeri. Av:...

«Folk fryktar dei må seie opp jobben sin eller flytte for å få kvardagen...

0
LESARBREV: Å miste nær 60 ferjeavgongar i veka i ein øykommune, som er heilt og fullt avhengig av ferjene, er uakseptabelt!  Av: Aksjonsgruppa for framtidsretta ferjetilbod på Tysnes v/ Sigmund Hovland,...

Sp i Vestland kunne vore med i eit verdsmeisterskap i splitt og hersk

0
DEBATT: Alfred Bjørlo (V) meiner Senterpartiet i fylket talar med to tunger i kampen om vegmidlar. Det kan vere interessant for folk i Hordaland å vite at Senterpartiet...

Bruk lokaldemokratiet neste gong smitteverntiltak skal setjast i verk

0
KOMMENTAR: Dei siste vekene har administrasjonen i Stord kommune vedteke fleire inngripande tiltak, utan at desse har vore forankra politisk. Det må det bli ei endring på. Av:...

– Difor er det naturleg å slå saman rettsinstansane

0
DEBATT: - Eg håpar at den vidare behandlinga av Domstolkommisjonen sin rapport ikkje blir eit reint politisk spel og ein kamp for distrikta, men at det blir...

– No er det på tide at de opnar augene

0
Alle venskapsbånd og kjensle av tryggleik dei har opparbeida seg i nabolaget står på spel, skriv den Bjarte Vad som risikerer å måtte flytte seksåringen sin til...

La ungdomen delta på UKM

0
DEBATT: Born og unge sitt fritids- og kulturtilbod må vere eit satsingsområde for livsglede, folkehelsa og personleg utvikling. Av: Geir Angeltveit, Stord Venstre Denne veka kom dei triste nyheita...

Søndag er det id-feiring for muslimene på Stord

0
Leserbrev: Hvis du ser mange festkledde og glade mennesker denne søndagen, er det fordi muslimene på Stord feirer id. Nyinnflyttet stordabu og tidligere visepresident på Stortinget, Akthar Chaudhrey,...

– Synd og skam at Fitjar kommune ikke takker de ansatte i helse- og...

0
Nyleg avgått kommuneoverlege i Fitjar meiner kommunen ikkje har gjort nok for å takka dei som har stått tettast på koronakrisa. Av: Waleed Brisam,Tidlegare kommuneoverlege i Fitjar kommune Jeg...

– Stord kommune nekter å ta inn over seg at de har sviktet disse...

0
Debatt: Administrasjonen og politikerne, med ordfører i spissen, lukker øynene og mildest talt nekter å ta inn over seg at de har sviktet disse unge.  Av: Wenche Meinich-Bache, Sandnes Ikke...

Vi spelar alle på lag for havvind

0
DEBATT: La det ikkje vera tvil om at denne regjeringa ønskjer å legge til rette for satsing på havvind. Av: Liv Kari Eskeland, Stortingsrepresentant (H) Det er flott å...

– Det er ikkje vanskeleg å forstå at dette gjer innbyggjarane urolege

0
DEBATT: Sjølv om Covid-19 er krevjande for oss alle, er det viktig at me prøver å unngå stigmatisering, anten det no er av ungdom eller utlendingar. Av: Terje...

Ny ferjeutgreiing – grundig og profesjonell men lite framtidsretta

0
Ferjesambandet Kvinnherad  - Stord er igjen under utgreiing, tilrådinga ser ut til å bli at ein skal vidareføra det kontroversielle sambandet over Halsnøy og forkorta dette med...

– Harry Herstad var positiv til initiativet vårt

0
Ordføraren lova at vi skulle få ei behandling av søknaden som ikkje var styrt av politiske haldningar mot friskular, skriv Geir Martin Økland frå Stord Kristne Skule. RBO ville...

Saman skal vi halde hjula i gong

0
INNLEGG: Vi jobbar alle for eit felles mål om å komme oss godt gjennom krisa, sikre bedrifter, arbeidsplassar, alle innbyggarane og norsk økonomi. Av: Grete Karin...

Kvinnherad-ordføraren: Tingretten bør flyttast til Husnes

0
DEBATT: For at Sunnhordland tingrett ikkje skal bli eit underbruk av Haugaland, bør ein heller føreslå at Sunnhordland og Hardanger tingrett vert slått saman, og bli lagt til...

Hender det at Frp-arar syklar?

0
DEBATT: Eg oppfordrar formannen i FpU i Sunnhordland om å lesa dei to siste innlegga han har hatt i Stord24 grundig. Av: Magne Misje, Stord “Er det rett at bilistar...

Firefelts veg og 110 km/t over Stord vil vera eit tap, ikkje ein siger

0
Debatt: Me må erstatta olje- og gassindustrien av klimaomsyn. Denne framtidsretta satsinga er ikkje avhengig av Hordfast. Av: Anna Sofie Ekeland Valvatne og Hilde Hildal Hauglid, Stord SV Ordførar Gaute...

– Dette er et for enkelt svar fra Skyss

0
DEBATT: Sigbjørn Framnes skriver at siste ord ikke er sagt i skuleskyss-saka. Av: Sigbjørn Framnes, fylkespolitikar for Frp I går skrev Stord24 om at Skyss skylder på Fitjar videregåande...

– Utviklingen er ikke en rettsstat verdig

0
DEBATT: - Det handler om at advokater som skal hjelpe mennesker i dyp krise overskudd til å ta telefonen når tvangsinnlagte Arne ringer midt på natten for...
- Annonse -