tirsdag, 14. juli 2020
- Annonse -

Driv kommunen eit skjult spel om barnehageplassar?

0
DEBATT: - Dei planlagte nedskjæringane i offentlege barnehagar vil også kunne få konsekvensar for dei private barnehagane på StordAv:...

Eit skodespel fra Ap og Sp

0
Det skodespelet me no er vitne til fra Sp og Ap, høyrer heime på teateret, ikkje i politikken, skriv Sigbjørn Framnes om bråket rundt regionreforma. Av: Sigbjørn Framnes nest-gruppeleiar for FrP i...

Ap, Senterpartiet og kumpanar torpederer ny Nysæter ungdomsskule

0
DEBATT: Det er truleg at den nye skulen no blir til ein lite framtidsretta skule, med få av dei kvalitetane ein tinga. Dette er eit svik mot...

Startpistolen har gått for Norge sitt neste industrieventyr

0
Lesarbrev: Det grøne skiftet treng kompetansen på Stord, og me skal gjere vårt for at dei grøne oppdraga kjem her. Av: Geir Angeltveit, Ordførarkandidat, Stord Venstre I går torsdag 22. august...

Er det greitt at Høgre og Frp driv eit politisk spel med skjebnen til...

0
DEBATT: Det Høgre og Frp har gjort er å skuve saka fram til etter regjeringa har gjort si behandling av saka. Dette...

– Er det handlekraft at en med rå politikraft pågriper en forsvarsløs småbarnsfamilie?

0
DEBATT: At en nytilsatt justisminister er villig til å gi grønt lys for politiet å gå aksjon mot en sovende småbarnsfamilie som har søkt tilflukt i en...

Me godtar ikkje posisjonens løftebrot om skulefritidstilbodet

0
Debatt: Venstre vil prioritera SFO både før og etter valkampen, og eg vil oppmoda dei andre partia om å halda det dei lova.

Biogassanlegg på Stord er ein del av omstillinga

0
DEBATT: Me er overtydde om at etablering av biogassanlegget i Sagvåg er med å ta oss inn i ei ny tid, skriv leiaren i Stord Næringsråd.Anne-Grete Sandtorv, dagleg...

– SFO-prisen på Stord vil vera mellom dei dyraste i landet

0
DEBATT: Mange av dei som har størst behov for plass, vil truleg ikkje ha råd til å betale SFO-plass, skriv leiaren ved FAU ved Hystad skule, som er...

Søndag er det id-feiring for muslimene på Stord

0
Leserbrev: Hvis du ser mange festkledde og glade mennesker denne søndagen, er det fordi muslimene på Stord feirer id. Nyinnflyttet stordabu og tidligere visepresident på Stortinget, Akthar Chaudhrey,...

Vil legge til rette for kyrkjelydshus ved Stord kyrkje

0
Lesarbrev: Stord KrF vil legge til rette for kyrkjelydshus ved Stord kyrkje og betre parkeringstilhøve ved kyrkja og turvegen langs Frugardselva.  Av: Torbjørn Brosvik Ordførarkandidat, Stord KrFKyrkja har ein...

Kva i alle dagar skal me leva av i framtida?

0
Geir Angeltveit i Venstre prøvar å svare på det store spørsmålet me ofte høyrer når det vert snakk om det grønne skiftet.Av: Geir Angeltveit, Stord VenstreDet vil aldri...

Lærlingane er vårt ansvar

0
DEBATT: Kommunen skal framelska lærlingekulturen i alle våre samarbeidspartnarar. Av: Geir Angeltveit,  Ordførarkandidat, Stord VenstreDenne veka tar Kværner imot sine 30-40 nye lærlingar. Læreplass er ein del av utdanningsløpet...

Kjære Sjøfartsdirektør, her må du selv på banen

0
DEBATT: Sjøfartsdirektøren bli husket som en gallionsfigur i stedet for en handlekraftig og fornuftig person dersom han vil hindre barnehager å ta turer ut på sjøen, skriver Knut Øivind...

Ordføraren snakkar usant om den «gode» drifta

0
DEBATT: Halvparten av eigedomsskatten dei siste fire har gått til drift i Stord kommune. Desse millioane kunne bli brukt på Nysæter ungdomsskule. Av: Sigbjørn Framnes, Gruppeleiar, Stord FrpEtter å ha...

Har bytta ut imamen i Stord Islamske Kultursenter

0
Lesarbrev: - Styret har bestemt å avtale at ein annan person skal ta over den krevjande imamstilinga, skriv Stord Islamske Kultursenter. Av: Styret i Stord islamsk kultursenter v/Shabani Maulidi...

Me har ein draum for den nye skulen. Hjelp oss å få denne oppfylt.

0
DEBATT: Me ønskjer at den nye skulen vert så flott at han gjer at folk utanfrå ønskjer å flytte til Sagvåg/Litlabø framfor andre plassar i distriktet. Av: Guro...

Kvinnherad-ordføraren forsøker å bygga ned Sunnhordland

0
DEBATT: Nedlegging av tingrettane i Odda og på Stord for å flytte dei til Husnes vert eit luftslott og ei kvilepute som Kvinnherad-ordføraren ikkje ser utfallet av, skriv...

Smartare bruk av straumnettet

0
Elektrifiseringa av Noreg vil gje folk lågare energikostnader. For å få til dette, treng me ein ny prismodell for nettleige.Av:...

Alvorleg situasjon for Sunnhordland dersom Hordfast ikkje blir prioritert

0
Debatt: Hordfast vil dempe dei negative effektane av at oljenæringa er på retrett og at fleire skal finna seg nye jobbar i nye...
- Annonse -