lørdag, 25. mars 2023
- Annonse -

Statens Vegvesen på ville veier?

DEBATT: Det blir nesten parodisk når forsvarstalen for tidenes kuttpakke er at det skal øke trafikksikkerheten. Av: Jan Harry Svendsen Informasjonssjef, Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund Statens vegvesen står ovenfor et vanskelig valg....

Når religion blir brukt som eit skjold ein kan gøyma seg bak

Kommentar: Ein må bli flinkare til å oppdaga frykt og uro hjå born som kan vera religiøst motivert. Ein må verta meir bevisst på at fundamentalistisk religiøs...

Vis kva lokaldemokrati betyr i praksis og gjev oss sørleg kryssing av Langenuen  

Debatt: Husnes Vekst krev sørleg kryssing av Langenuen. Av: Håkon Røstbø Styremedlem i Husnes Vekst Om kort tid skal det avgjerast kor E39 skal kryssa Langenuen. Eit vegval som vil...

– Sunnhordland bør ikkje konkurrere om å vere forstad til storbyen

DEBATT: Tilhengjarane av Hordfast ynskjer å framstille all skepsis til Hordfast som bakstreversk og verkelegheitsfjernt. Av: John Tonnessen, Stord MDG,og Kurt Henning Ådnanes, Bømlo MDG Hordfast-begrepet er mest...

– Noen har det som sport å kjøre på piggsvinet og lar det ligge...

LESARBREV: Vi nærmer oss en tid der vi ofte møter på et piggsvin, enten på veien eller i hagen din og derfor er dette nyttig og vite. Av:...

– Ikkje sett barnehagene opp mot kvarandre

DEBATT: I tida fram mot endeleg kommunestyrehandsaming seinare i februar ber me om eit ordskifte der barnehagane ikkje vert stilt opp mot kvarandre med omsyn...

Ta samane på alvor – ingen gift i Repparfjord!

At eit norsk regjeringsparti lukkar augo for dei alvorlege såra som kom etter fornorskingsprosessen er bekymringsverdig, skriv Stord SU på Samefolkets dag. Av: Tara Wiers Kvamme (15) Leiar i Stord...

Tankar om podkastar, framsnakk og reklame

REPLIKK: I ei sak i Stord24 den 24. november trekk redaktør Jonas Sætre i tvil Atheno si rolleforståing knytt til ein podkast. Han meiner me og Sunnhordlandpodden...

Til deg som ikkje gleder deg til påske

Hugs at de ikkje er åleine. Det er mange som synest høgtidene er ekstra tunge. Av: Liv Kari Eskeland, stortingsrepresentant (H) For nokon betyr påske familietid, ro og samhald....

Bedriftsklubben Leirvik AS seier nei til norsk tilknyting til Acer!

DEBATT: Dersom Norge blir tilknyta EU sin energiunion vil det få dramatiske konsekvensar gjennom auka straumprisar og nettleige for norske forbrukarar, skriv Richard Storevik. Av: Richard Storevik, klubbleiar...

Hender det at Frp-arar syklar?

DEBATT: Eg oppfordrar formannen i FpU i Sunnhordland om å lesa dei to siste innlegga han har hatt i Stord24 grundig. Av: Magne Misje, Stord “Er det rett at bilistar...

Sp i Vestland kunne vore med i eit verdsmeisterskap i splitt og hersk

DEBATT: Alfred Bjørlo (V) meiner Senterpartiet i fylket talar med to tunger i kampen om vegmidlar. Det kan vere interessant for folk i Hordaland å vite at Senterpartiet...

– Eg ber for dei som er råka av krisa

Påska vert annleis i år og. Koronapandemien legg framleis eit mørke over oss. Eg hadde håp om å feira gudstenester i påska med fysisk fellesskap i kyrkjene...

Debatt: Hordfast er utruleg negativt for artsmangfald og klimautslepp

No er det berre å håpe at partia i fylkeskommunen har guts nok til å velje klima, miljø og rassikker veg til Voss framfor det ...

– Ei nedlegging av Furuly barnehage råkar dei mest sårbare av oss

DEBATT: - Me foreldre kjenner oss forbigått i denne saka, skriv tre av foreldra til ungar i nedleggingstruga Furuly barnehage. Av: Marthe Olsson, Anna Aas Eriksen og Line...

Saman skal vi halde hjula i gong

INNLEGG: Vi jobbar alle for eit felles mål om å komme oss godt gjennom krisa, sikre bedrifter, arbeidsplassar, alle innbyggarane og norsk økonomi. Av: Grete Karin...

Her bobler det over av kreativitet. De bør bare jobbe litt mer med åtgaumen

MATANMELDELSE: På Åtgaum er det et overskudd av spennende muligheter. Men vi måtte gi de en ekstra sjanse. Av: Takkformaten, matmelder i Stord24 Med store forventninger møtte anmelderene...

Julemat på Frugård: Den ene rettten var av topp kvalitet. Den andre var en...

Lutefisken på Bakeriet Frugård var noe av det beste anmelderen har smakt. Men pinnekjøttet var det verre stilt med. Av: Takk for maten, matmelder i Stord24 Det nærmer...

Det er som oftast etter feriar smitten blussar opp

DEBATT: Det viser seg at etter sommarferie, juleferie, haustferie og vinterferie blussar smitten opp att. No står påsken for tur. Som mor og lærar gjer dette meg...

Vil bygge videre på Stord sitt særpreg som studiested

– Vi håper at vi sammen kan være kreative og utfordre hverandre på hvordan HVL best kan være med å utvikle regionen, skriver Høgskulen på Vestlandet. Av: Berit Rokne,...
- Annonse -