Dette er Sigbjørn sine konkrete forslag til å styrka kommuneøkonomien