Det er ingen som tek til orde for å redusera foreldra sin valfridom

foto