- Det har skjedd mykje positivt på skulefronten dei siste åra

foto