Mangfoldet av barnehager på Stord står nå i fare

foto