Skal levera avansert servicefartøy : - Svært glad for tilliten