Vil avliva myte: – Eg trur ikkje eitt sekund på det