Desse båtane gav eigarane over 100 millionar i pluss