Difor må 53-åringen i fengsel, og betala sekssifra bot