Tilsette har vore permittert sidan oktober : - Ein alvorleg situasjon