Trafikkulukke på Fitjar : - Det ser ut til å vere mindre personskade