Fortel om høgreekstreme vener med valdstankar i NRK-serie