Skulle me mista høgskulen, ville det vera svært, svært uheldig for oss

foto