- Avgjerande å bygga meir i høgda på Stord, enn å smøra tynt utover slik som på Heiane

foto