Mange slit altfor lenge før dei søker om hjelp eller får hjelp

foto