- Annonse -

Wärtsilä har inngått ein avtale med Haugesund-reiarlaget Hagland Shipping AS for levering av ein hybrid oppgradering av lasteskipet «Hagland Captain».

Selskapet opplyser i pressemeldinga at kontrakten, som var teikna i desember 2018, er ein aldri så liten verdsrekord.

– Dette vil vere det første prosjektet i sitt slag nokonsinne for fartøy som går i kystnære farvatn.

Stor utsleppsreduksjon

Jobben til Wärtsilä er å installere ein batteridriven framdriftsløysing på skipet, som vil føre til reduksjon av utslepp, lågare drivstofforbruk og mindre støy. Som ein del av leveransen vil fartøyet få høve til å nytta landstrøm til lasting og lossing, og lading av batteria.

– Den totale reduksjonen av NOx-utslepp (nitrogenoksid) etter monteringa er anslått å vera på storleik med 80-90 prosent, medan dei samla kostnadane på drivstoff er forventa å bli redusert med 5-10 prosent, opplyser selskapet.

Slik ser bulkskipet ut i dag. Foto: Hagland

Prosjektet er eit resultat av eit samarbeid mellom Hagland Shipping og det norske spesialavfallsselskapet NOAH AS, der det blir krevd miljøvennlege fartøy for levering av avfall til Langøya utanfor Holmestrand i Vestfold. Skipet skal rustast opp for om lag 30 millionar kroner.

- Annonse -

– Wärtsilä er valt som partnar på grunn av deira store erfaring med å levere miljøvennlege løysningar innan hybridsystem, seier COO i Hagland Shipping AS, Øivind Wendelbo Aanensen.

– Wärtsilä sin fremoverlente og gode hjelp har gjort det moleg for Hagland og NOAH å finna fram til ei optimal løysning. Me trur at vårt felles prosjekt vil få stor innverknad i marknaden, og miljøet for bærekraftige løysninger i nærskipsfarten.

Stadig viktigare

Salsdirektør i Wärtsilä Marine, Paul Kohle, trur det kan opne seg fleire liknande kontraktar for skip som opererer i kystnære strok.

– Miljøomsyn blir stadig viktigare for reiarlag kring om i heile verda. Trongen for ny og smart maritim teknologi har me allereie sett i offshorenæringa i lang tid, og dette prosjektet syner at behovet også finnes innan transport i kystnære farvatn, seier Kohle.

Skipet skal vere ferdig ombygd i 2019. Dei store batteripakkane som skal installerast vil gjere at skipet skal kunna segle elektrisk i opp til ein halv time.

- Annonse -