I oktober 2018 fekk Wärtsilä Ship Design sin første russiske kontrakt. Den 121 meter lang fabrikktrålar for det russiske leiarlaget RK Lenina er ein av dei største kontraktane Wärtsilä Ship Design har signert.
- Annonse -

Wärtsilä Ship Design på Stord har fått i oppdrag å designe ein 121 meter lang fabrikktrålar for det russiske leiarlaget RK Lenina.

Fartøyet vil bli unikt i sitt slag ved at ein legg opp til at ein tvillingtrål kan fanga opp ulike fiskeslag samstundes, skriv Wärtsilä i ei melding.

Utrustninga vil bestå både av konvensjonelle vinsjer og pompesystem for å bringe fangst ombord, og for å kunne behandle fisk frå andre fartøy.

– Wärtsilä har svært god erfaring med å utforme effektive og bærekraftige fiskefartøy, og me har ei imponerende referanseliste å syna til når det gjeld denne type teknologi, sier Dimitry Firsov, administrerende direktør for Wärtsilä Vostok.

Fartøyet vil vere heile 121 langt, og har eit unikt design som har gått gjennom ei rekkje testar og simuleringar.

- Annonse -

Trålaren vil representere ein del av den russiske regjeringa sitt investeringsprogram for å få til ei fornying av den russike fiskeflåten, skriv Wärtsilä.

- Annonse -
- Annonse -

– Me har hatt eit positivt samarbeid med Wärtsilä Ship Design under konseptutviklinga, og me sett pris på den kompetansen verksemda har innan design av moderne fiskebåtar. Dei demonstrerer ein stor kunnskap og vilje til å levera innovative design for å tilpassa seg eit meir moderne fiskeri, seier Iilya Panteleev, marknadssjefen for Yantar-verftet i Kaliningrad.

Fartøyet er planlagt levert i 2023 og vil operere i Okhotskhavet der Russland har sine asiatiske fiskeplassar.