På baksida av Kiwi-bygget har kommunen fått tilbod om lokale for helsestasjonen. Foto: Google maps
- Annonse -

Sagvåg-investor Lars Åge Myhre har fått med seg diskusjonane rundt helsetasjonen i Sagvåg, og ønskjer å tilby kommunen nye lokale.

– Ser i bladfyken at lokalisering av barnehelsestasjon er tema. Me kan ha to alternative lokale for dette i sentrum, skriv Lars Åge Myhre.

Det eine lokalet han skisserer er der Heiane trening & helse held til, og det andre lokalet er på baksida av Kiwi-bygget.

Men kommunen held fast på at Blåbygget framleis skal nyttast til helsestasjon, der kommunen no pussar opp for over seks millionar.

– Eg kjenner ikkje til at flytting har vore diskutert. Me jobbar for at det skal framleis vere i Blåbygget og at me skal restaurere blåbygget opp i ny drakt, seier Arne Bjelland i Stord kommunale eigedom.

Det vart starta ei underskriftskampanje førre veke etter at det vart kjend at helsestasjonen skulle flytte til 3. etasje i Blåbygget. Mange meinte at dette ville gjere tilgjenge vanskeleg for gravid og folk med barnevogn, men kommunen har forsikra om at lokala skal vere universelt utforma.

- Annonse -

For tida er helsestasjonen i Sagvåg midlertidig flytta til Nordbygdo ungdomsskule, grunna oppussinga.

 

- Annonse -