- Annonse -

Ordførarane i Stord og Fitjar er positiv til å krevje inn bompenger på ferja mellom Sandvikvåg og Halhjem for å sikre tidleg oppstart av Hordfast.

På eit møte i Bergen Næringsråd om Hordfast denne veka, var dagleg leiar i lobbyselskapet Hordfast AS, Øyvind Halleraker, ein av deltakarane.

Her lufta Halleraker dei tidlegare kjende planane om å førehandsinnkrevje bompenger på ferja mellom Sandvikvåg og Halhjem. Men på dette møtet gjekk han for første gong ut med tidspunktet for kva tid han meinte innkrevjinga kunne starte – allereie i 2019.

– Då kan me vere med å sikre byggestart i 2022 og ferdig ferjefri E39 over Bjørnafjorden innan 2027. Me vel å vere optimistiske, seier Halleraker til NRK Hordaland.

Lobbyisten og den tidlegare stortingspolitikaren frå Bømlo meiner ein bomtakst på 34 kroner på ferjebilletten mellom Halhjem og Sandvikvåg bør vere passande. På sambandet Halhjem-Våge vil han ha 20 kroner i bompenger.

Hordaland-politikarane stiller seg overfor NRK avventande til bompengeforslaget. Fylkesordførar Anne Gine Hestetun (Ap) har ikkje bestemt seg, og gruppeleiar for Høgre i Hordaland fylkesting, Silja Ekeland Bjørkly, er lunken.

- Annonse -

– Om eg skal vera heilt ærleg, så synest eg dette er ein veldig krevjande sak. Eg jublar ikkje over forslaget, men forstår kvifor det kjem.

Ho seier vidare at ho trur høgre sine politikarar i Sunnhordland kjem til å gå i mot forslaget.

Men Stord24 har snakka med Fitjar-ordførar frå Høgre, Wenche Tislevoll. Ho seier at ho ser på bompengeinnkrevjing som eit naudsynt tiltak for å sikre ein tidleg oppstart av Hordfast-prosjektet. Fitjar kommune vedtok også nyleg å kjøpe aksjar i Halleraker sitt lobbyselskap.

Stord-ordførar Gaute Epland (Ap) tek også godt i mot forslaget til Halleraker.

– Me har ikkje handsama dette i partiet og ikkje i kommunestyret. Me må ta stilling når me får ein søknad om det. Men eg har tidlegare sagt at eg er positiv til førehandsinnkrevjing, viss det er det som skal til for å sikre raskast mogleg framdrift av prosjektet.

- Annonse -