Kjell Håvard Belsvik og Preben Madsen, begge Statens vegvesen. Foto: Linda Grønstad
- Annonse -
- Annonse -
- Annonse -

Statens Vegvesen vil luke ut feil og manglar ved å lage ei digital kopi av brua over Bjørnefjorden. 

Nyleg samla Vegvesenet utviklarar, ingeniørar og studentar til ei samling på «Openlab Hackaton» i Lillestrøm, der dei blei utfordra til å utforske bruksområde for såkalla digitale tvillingar.

Den konkrete oppgåva var å bruke Hordfast-brua over Bjørnafjorden som utgangspunkt.

– Det kom inn mange svært gode forslag, og fleire av desse kjem me til å ta med oss vidare, seier stordabu Kjell Håvard Belsvik til Computerworld, som er prosjektleiar for ferjefri E39 over Bjørnafjorden.

Kan spare fleire milliardar

Ein digital tvilling er ein tru kopi av det som skal byggast, og bidreg til at alt arbeid og dokumentasjon vert knytt direkte til ein datamodell av bygninga.

– På den måten kan alle aktørane følgje byggeprosessen i sanntid, samtidig som vedlikehaldsarbeidet i ettertid blir betydeleg enklare, seier Ann-Kristin Skarbøvig, som er direktør i transportsektoren hos Sopra Steria.

- Annonse -

I følgje Skarbøvig kan utarbeiding av ein digital tvilling på Hordfast-prosjektet spare så mykje som 5 til 10 prosent av totalkostnadane for prosjektet. I følgje dagens pris på 30 milliardar kroner vil dette då bety ei innsparing på 1,5 til 3 milliardar kroner.

– Det er utruleg spennande at byggherrer som Vegvesenet no begynner å ta i bruk denne moderne teknologien.

Opp til fantasien

Ho spår at digitale tvillingar kombinert med kunstig intelligens og bildegjenkjenning kjem til å bli standarden for store utbyggingprosjekt i framtida.

Preben Madsen i Vegvesenet seier at den digitale tvillingen kan vere eit kontrollsenter som gir detaljert informasjon om kvart einaste element i konstruksjonen, slik at ein til dømes kan spore leveransar av deler, vite kven som har utført reparasjonar eller kven som har laga dei ulike delene.

– Moglegheitane gjennom ein digital tvilling er så mange at det nærast er opp til fantasien kor langt ein tek det, og det var nettopp det me ville undersøke ved å gjennomføre denne samlinga.

- Annonse -