Bente Bjelland bed folk kontakte Kundetorget i Stord kommune og melde si interesse for å bli med i ei arbeidsgruppe. Foto: Heidi Eikremsvik
- Annonse -

– Eg oppfordrar folk frå heile Stord til å melde si interesse for å bli med i ei gruppe som ser nærmare på korleis me kan skape aktivitet i Borggarden ved Stord rådhus på ein god måte.

Bente Bjelland (Ap), leiar for Komitè for næring, miljø og kultur, seier at interesserte kan møte opp i kundetorget i Stord rådhus, ta kontakt på tlf. 53 49 60 00 eller skrive ein epost til post@stord.kommune.no. Frist for å melde si interesse er allereie tysdag 29. mars.

– Endå om fristen er kort, håpar me likevel at me har mange interesserte å velje mellom når me skal plukke ut ei gruppe på seks personar. Me ønskjer oss eit breitt spekter av menneske med ulik bakgrunn, seier ho. I tillegg skal tre politikarar vere med i gruppa.

Bakgrunnen for å gjere det på denne måten er eit ønskje om å kome tettare på innbyggjarane og at dei som bur her skal få breiare medverknad i ulike saker, fortel Bjelland.

Spelemidlar frå Norsk Tipping har gjort det mogleg å få dette til. Kommunen betalar 500.000 kroner på forskot, og dette utløyser 500.000 kroner i tippemidlar. Altså har arbeidsgruppa ei kostnadsramme på 1 million kroner til prosjektet.

- Annonse -
Komitèleiaren har tru på at breiare medverknad frå innbyggarar er ein god veg å gå i saker som denne. Foto: Heidi Eikremsvik

– No må det skje noko her, og eg vil ha det på plass før året er omme. Helst før valperioden er ute, seier Bjelland, medan snøfnugg dalar og kald vintervind kvin rundt øyrene. I bakgrunnen ruver industrimonumentet. Den opne plassen mellom rådhuset, Hagerupshuset og monumentet er i dag kransa av nokre benker og eit blomebed.

- Annonse -
- Annonse -

Ho ser for seg ein plass med trivelege aktivitetar som både store og små vil setje pris på.

- Annonse -