Ny ordførar skal veljast på kommunestyremøte i juni.
- Annonse -
- Annonse -
- Annonse -

Dersom rådmannen får det som han vil kan det koma eit nytt tilbygg til rådhuset på Leirvik mot Sævegen.

Rådmannen i Stord kommune ønskjer å byggje eit tilbygg til rådhuset ut mot Sævegen, der det i dag er parkeringsplass.

Kommunen har lenge forsøkt å finne løysingar for å samle fleire av dei kommunale tenestene i Leirvik sentrum, og har i lys av dette hatt gåande eit prosjekt om arealeffektivisering heilt sidan 2013, der det mellom anna er sett på moglegheitene for å bygge om rådhuset slik at det kunne bli plass til oppmot 34 fleire arbeidsplassar. No er administrasjonen ferdig med prosjektet, og rådmannen legg opp til at tiltaket om fleire arbeidsplassar i rådhuset vert skrota, då prislappen for dei trettitals ekstra arbeidsplassane hadde kome på heile 70 millionar kroner. No er altså planen å heller sjå på om det er mogleg med eit påbygg.

«Rådmannen meiner det vil vere framtidsretta med ei utbygging av rådhuset», heiter det i saksframlegget, der det også vert peikt på NAV Stord og rekneskap- og lønseininga som aktuelle avdelingar som kan flytta inn i tilbygget.

Ideen om eit tilbygg til rådhuset er ikkje ny. Her er ei skisse som Svien Halleraker laga på vegner av kommunen heilt tilbake i 1995. Foto: Stord kommune

Det vert likevel lagt opp til at det skal bli gjennomført mindre endringar i det eksisterande rådhuset. Mellom anna vil rådmannen ha på plass eit slusesystem i kundetorget, slik at ikkje kven som helst kan vandre rundt i bygget. Det vil også gjennomført mindre ombyggingar i bygget, slik at ein vil kunne få plass til rundt ti nye arbeidsplassar.

Det er ikkje første ideen om å byggje ut rådhuset har vore oppe til vurdering. Allereie i 1995 teikna arkitekt Svein Halleraker ei skisse for korleis eit påbygg på baksida skulle sjå ut. (sjå bilete).

- Annonse -

Rådmannen ønskjer seg også fullmakt til å inngå avtale om nye lokale for rekneskap- og lønsavdelinga, samt å byggje om SKE-bygget på Heiane for over tre millionar kroner. Administrasjonen har no gått heilt bort i frå moglegheitene for å kjøpe Sparebanken Vest-bygget.

Det er politikarane i formannskapet som i møte 9. mars skal ta endeleg stilling til om rådmannen får det som han vil, men ei eventuell utbygging vil kome seinare som ei eigen sak.Saksutgreiinga kan du lese her.

- Annonse -