Høgskulen på Vestlandet, campus Stord. Foto: HVL
- Annonse -

– Vi håper at vi sammen kan være kreative og utfordre hverandre på hvordan HVL best kan være med å utvikle regionen, skriver Høgskulen på Vestlandet.

Av: Berit Rokne, rektor, Høgskulen på Vestlandet
og Liv Reidun Grimstvedt, Prorektor for nærregion Stord/ Haugesund

Prorektor for samhandling og nærregion Stord/Haugesund Liv Reidun Grimstvedt. Foto: HSH

Sist uke hadde vi gleden av å møte mange av våre samarbeidspartnere i Sunnhordland og på Haugalandet. Det var spennende møter og det er ikke tvil om at det er mye som skjer og rører seg i regionen.

Det er nye prosjekter. Det er omstilling. Det skiftes til grønnere løsninger. Det satses hardt på digitalisering, gründerskap, innovasjon, utbygging, forskning og regional utvikling. Og for ikke å glemme samferdsel og fergefri E39.

Dette er en region som vil være en viktig del av et samlet Vestlandet. Her oser det av energi, optimisme og omstillingskraft. Og her er det et rikt samarbeid på tvers av kommune- og fylkesgrenser.

Det som også framstår som positivt er at samfunns- og arbeidslivet i Sunnhordland og på Haugalandet virkelig heier på den nye Høgskulen på Vestlandet (HVL). Vi ser og hører en region som er inviterende, og som vil oss det beste. Vi møter óg en region som har forventninger, som ønsker flere studietilbud og som vil ha tettere samhandling. Det er vi glade for. Det er inspirerende og motiverende. Og dette vil vi selvfølgelig strekke oss langt for å imøtekomme.

- Annonse -

Høgskolen Stord/Haugesund har hatt stor betydning for utviklingen av kompetanse for og med arbeidslivet i regionen. Gjennom årene har vi utviklet utdanningstilbud sammen, studenter og tilsatte har fått delta i utviklingsprosjekt og vi har fått løftet forskningsaktiviteten. Denne forankringen og koplingen til samfunns- og arbeidslivet er en av bærebjelkene i den nye Høgskulen på Vestlandet.

HVL ble etablert 1. januar 2017. Vi teller 16.000 studenter og 1.800 ansatte fordelt på fem campus: Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund. Styrken til HVL er muligheten for synergier av utdanningstilbud, FoU-aktivitet og fagkompetanse i alle de tre nærregionene; Sogn og Fjordane, Bergen og Stord/Haugesund.

I tillegg til å ha fokus på hele Vestlandet er regional forankring og utvikling viktig. Grunntanken er å bygge videre på særpreg og styrken til de tidligere høgskolene og de tre nærregionene.

For nærregion Stord/Haugesund er det viktig å trekke fram studiested Stord og lærerutdanningen fra år 1838 og Haugesund med sin maritime utdanning helt tilbake til 1874. Det meste av utdannings- og forskningsaktiviteten i denne nærregionen har sitt utspring her i fra.

Stein på stein er lagt gjennom mange år og det har gitt økt kompetanse, høyere utdanningsnivå og et bredt studietilbud. Gjennom fusjonen har vi fått større muskler og muligheter. Denne høsten har vi fått på plass en ny masterutdanning i ledelse i Haugesund, vi tilbyr grunnskolelærerutdanning på masternivå på Stord, og vi kan nå skilte med et fullverdig utdanningsløp innen maritim utdanning fra bachelor, til master og videre til doktorgrad i Haugesund.

For å realisere HVL sine mål og ambisjoner om å være en betydningsfull aktør for kunnskapsutvikling, FoU og innovasjon er vi avhengige av å være tett på omgivelsene. Vi kan ikke utvikle gode studietilbud uten tett dialog med det arbeidslivet som skal ansette de vi utdanner. Relevante utdanninger er avhengig av at vi kjenner samfunnets kompetansebehov.

Høgskulen på Vestlandet får nå fire fakultet: Fakultet for helse og sosialfag, Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap, Fakultet for ingeniør- og naturvitskap og Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett. I hvert fakultet vil vi ha flere institutter.

Alle fakultetene utdanner til praksisnære yrker både i privat og offentlig sektor. Flere av utdanningstilbudene våre har praksis som en del av utdanningen, noe som igjen innebærer hyppige møter mellom utdanning og arbeidsliv. Nå i høst setter vi i gang en strategiprosess der nettopp innspill og medvirkning fra regionale samarbeidspartnere blir viktig. Vi vil invitere til diskusjon om HVL sine nye mål, og hvordan disse kan realiseres.

HVL sin rolle for å oppfylle regionale behov blir viktig. Den entusiasmen vi har møtt så langt i nærregionen lover godt for en god dialog med aktuelle samarbeidspartnere i offentlig og privat virksomhet. Vi håper at vi sammen kan være kreative og utfordre hverandre på hvordan HVL best kan være med å utvikle regionen.

- Annonse -