Slik var planane for nye Vestlandsregionen. Men no står berre Hordaland og Sogn og Fjordane att.
- Annonse -

Kommentar: En regionreform uten et sterkt Vestlandet, er en regionreform for de feige, for de som ikke ønsker seg sterke regioner som balanserer Oslo-regionen. 

Anne-Grete Sandtorv i Stord Næringsråd. Foto: Magne Langåker

Av:
Marit Warncke, Bergen Næringsråd
Harald Minge, Næringsforeningen i Stavanger-regionen
Egil Severeide, Haugesundregionens Næringsforening
Anne-Grete Sandtorv, Stord Næringsråd

Hordaland og Rogaland må tilbake til forhandlingsbordet. For å få det til, etterlyser vi raushet, vyer og reell vilje til å overføre makt og myndighet til de nye regionene.

Hensikten med regionreformen må være å spre makt, fordi det er bra for Norge, for demokratiet, for verdiskapingen og for produktiviteten. Hverken Rogaland eller Hordaland er hver for seg store nok eller sterke nok til å balansere gravitasjonskraften fra en hovedstad i sterk vekst.

Vi trenger å stå sammen. Norge trenger at vi står sammen. Næringslivet i begge fylker har gitt klare signaler om at de ønsker seg én felles, sterk region på Vestlandet. I april for snart to år siden, skrev vi i næringsforeningene i Stavanger, Haugesund, på Stord og i Bergen, en felles kronikk hvor vi etterlyste de djerve politikerne med visjoner for landet og landsdelen.

Forslaget til nye regioner imøtekommer ikke denne etterlysningen. Vi leter fremdeles etter politikere med det motet Vestlandet trenger. Nå blir Hordaland og Rogaland værende hver for seg – og makt og oppgaver som overføres de nye regionene er lite å skryte av. Vi trenger en regjering og et storting med mot til å legge betydelig mer ansvar med tilhørende ressurser til regionene – og vi etterlyser en betydelig større grad av raushet og vyer fra både Stavanger-regionen og Bergen-regionen. Får vi det til, tror vi det er mulig å få Vestlandet på skinner igjen.

- Annonse -
- Annonse -
- Annonse -

Her i vest har høgskole- og instituttsektoren vist vei. 1. januar 2017 slo høgskolene i Bergen, Sogn og Fjordane og Stord/Haugesund seg sammen og ble til Høgskulen på Vestlandet. Forskningsinstituttene Uni Research AS, Christian Michelsen Research AS, IRIS AS, Agderforskning AS og Teknova AS har inngått intensjonsavtale om å slå seg sammen til ett nytt, stort forskningsselskap.

Byggingen av Rogfast er i startblokkene. Når også Hordfast står ferdig, vil Bergen-regionen – Sunnhordland – Haugaland – Stavanger-regionen være bundet sammen i et kjedet arbeidsmarked. Vi ønsker oss mer enn det. Vi står sterkere sammen en hver for oss, ikke minst i den globale konkurransen.

«Vestlandet er Norges handelsregion og vestlendingen er handelens viktigste innsatsfaktor.  Vestlendingen er den nye oljen», skrev Jørgen Gudmundsson, sjeføkonom og leder for risiko- og makroanalyse i Sparebanken Vest nylig i et innlegg på sysla.no.

Det er kloke ord. Vestlendingen klarer seg nok uansett. For vestlendingen har alltid vært omstillingsdyktig, funnet nye smarte løsninger og funnet veien til nye markeder. Men vi står enda sterkere, sammen i ett sterkt Vestlandsfylke, én region, ett bo- og arbeidsmarked. Det kan vi få til, om vi har politikere som er djerve og visjonære nok. Derfor etterlyser vi nok en gang djerve politikere, regionalt og nasjonalt.