Øyvind Halleraker (t.v.) fekk besøk av leiaren i transportkomiteen på Stortinget, Nikolai Astrup (H) på Føyno. Foto: Jonas Sætre/Stord24
- Annonse -

DEBATT: For at Arbeiderpartiet skal kunne oppnå flertall er de helt avhengige av nevnte partienes ultimate nei-holdning til veier generelt og i særdeleshet Hordfast, skriver Øyvind Halleraker.

Av: Øyvind Halleraker,
Stortingsrepresentant for Hordaland Høyre

Lederen av stortingets Transport- og kommunikasjonskomité Nikolai Astrup, uttalte i et intervju med Stord24 at han var bekymret for E39 og Hordfast, om Arbeiderpartiet kommer i regjering og da vil være helt avhengige av flere partier som ikke vil ha Fergefri E39.

Undertegnede var tilstede under intervjuet og har i ettertid uttrykt samme bekymring.

Dette må ha falt Rommetveit tungt for brystet, i en debatt i regi av Stord24 der undertegnede ikke var tilstede, hevdet han at undertegnede som lobbyist burde holde seg for god til å uttale noe om Hordfast.

Sterkt engasjement

- Annonse -

Vel, jeg er fortsatt Stortingsrepresentant og har som kjent i svært mange år hatt et sterkt engasjement for ferjefri E39 mot Bergen, og er selvsagt i min fulle rett til å ha politiske synspunkter i den kanskje viktigste saken for Vestlandet i dette stortingsvalget.

Helt siden det famøse Fylkestingsvedtaket på Stord i 2000, hvor Høyre ikke fikk gjennomslag for å satse på fergefri E39, har jeg arbeidet for dette politisk. Flertallet med Ap i spissen ville heller kun planlegge bro over Langenuen og flytte fergeleiet fra Sandvikvåg til Våge.

I alle årene helt frem til 2009 var vi alene om fergefri E39, men greide etter hvert å få bevegelse i saken, med god hjelp fra Stord Næringsråd, med Liv Kari Eskeland som styreleder og der NHO Hordaland med Tom Knudsen i spissen gikk inn og tok aktivt initiativ til å finansiere opp den første rapporten om Hordfast.

Avhengige av nei-partier

Arbeiderpartiet innså etter hvert tabben de hadde gjort gjennom vedtaket i 2000, og i 2009 snudde de i saken, etter hvert sluttet de seg også til alternativ 4KC, midtre trase over Bjørnefjorden. Etter dette har vi stolt på at Ap er en god alliert i denne saken, slik de var det i arbeidet med Trekantsambandet.

Det er med bekymring vi nå følger Arbeiderpartiets veg til eventuell regjeringsmakt, for å kunne oppnå flertall er de helt avhengige av nevnte partienes ultimate nei-holdning til veier generelt og i særdeleshet Hordfast.

Fra sin unike posisjon som listetopp i Hordaland, kunne Rommetveit valgt å spille en viktig rolle som regionens mann og arbeidet aktivt for en så viktig sak for Sunnhordland og for vestlandet. I stedet ser vi at han velger å rette skytset og bruke sin energi mot de som helt siden 2000 har vært krystallklare på hvor viktig dette prosjektet er.

Forventer svar

Et spørsmål står også uavklart tilbake, hvordan kan vi stole på at Ap vil legge til grunn den samme veistandard, trafikksikker 4-felts vei, som nå bygges på Østlandet, Sørlandet og i Trøndelag?

E16 Bergen – Voss som sto ferdig på nittitallet, viser oss tydelig hvor dyrt det er å ikke bygge for fremtiden, den feilen er det fare for at AP med sine støttespillere vil gjenta her i Sunnhordland.

Vi forventer at Ap og Rommetveit før valget gir oss klare svar på disse spørsmålene om de kommer i regjeringsposisjon.

Mange velgere venter på svaret.

- Annonse -