Venskapssamarbeidet med Comalapa fyller 30 år. Men økonomien i venskapsforeninga har aldri vore dårlegare. Her er representantar frå Stord på besøk i Comalapa for norkre år sidan. Gerd Synnøve Fladby nr. 3 frå venstre.
- Annonse -

– Alt blei berre skjert vekk. Det er veldig skuffande, men det er ikkje noko å gjere noko med, seier seier mangeårig medlem av venskapskomiteen, Gerd Synnøve Fladby.

I 1988 vedtok kommunestyret på Stord å finne ein by i den såkalla tredje verda, som ein skulle inngå venskapssamarbeid med. Året etter vart byen Comalapa i Guatemala peikt ut.

Sidan har venskapet blomstra mellom dei to byane. Utallige utvekslingar har blitt gjennomført over Atlanterhavet.

Ein av dei største eldsjelane bak venskapssamarbeidet er Gerd Synnøve Fladby (76), som har vore aktiv i organisasjonen sidan 1992, og leiar i 12 år. Ho fortel om ei trist utvikling. Saman med kommunen var ho i haust med å jobbe med ei søknad til Norec, tidlegare Fredskorpset, om å få midlar til eit forprosjekt for utveksling mellom helseinstitusjonar på Stord og i Comalapa.

– Veldig skuffande

Like før jul kom avslaget.

– Dei meinte søknaden ikkje var innanfor kriteriane. Difor avslo dei søknaden. Det var veldig skuffande, for me har jobba veldig mykje med denne søknaden saman med kommunen. Me hadde noko på gang som me sjølv syntes var bra, og i Comalapa er dei veldig skuffa, seier Fladby.

- Annonse -

Støtteordninga til Norec er i følgje Fladby dei einaste statlege midlane venskapsforeninga no kunne søkje på, etter at det offisielle Comalapa-prosjektet gjennom KS og Norad vart avslutta i 2014. Dermed vert det smalhans for eldsjelane i venskapsforeninga.

– Me får 20.000 kroner i årleg tilskot frå Stord kommune, og me vil søkje om ekstra støtte sidan det er jubileumsår. Ellers er det medlemane sjølv som må betale eigenandel ved utveksling. Men når ein tur/retur flybillett til Guatemala kostar over 10.000 kroner seier det seg sjølv at pengane ikkje strekk lang til.

Gerd Synnøve Fladby (t.h.) saman med tid. ordførar Liv Kari Eskeland og representantar frå Comalapa framføre Stord rådhus. Foto: Stord kommune

– Alt er blitt kutta

Fladby meiner det er trist at er blitt kutta såpass mykje støtteordningane til venskapssamarbeida gjennom åra.

– For 30 år sidan var det veldig mykje solidaritet i samfunnet, og mange midlar ein kunne søkje på. Men no er det ikkje det. Alt er blitt kutta.  I tillegg er jo ambassaden i Guatemala lagt ned, noko som også er veldig trist.

– Det er ikkje lenge sidan det blei haldt fantastiske talar om kor bra veskapssamarbeidet var. Men så plutseleg er det snudd. Alt blei berre skjert vekk. Det er veldig skuffande, men det er kkje noko å gjere med.

Blir vanskelegare å samarbeide

Trass i dei små midlane til å drive venskapssamarbeid meiner Fladby at venskapet mellom byane framleis står svært sterkt. Ho synest det er eit paradoks at dette ikkje blir verdsett når dei søkte Norec om midlar.

– Dei ser heilt bort i frå dette med venskap. No er det institusjon til institusjon som er saka. Dei legg ikkje vekt på viktigheita av venskapet.

– Før fekk Stord kommune tilbod om å drive vidare nettopp fordi me hadde så gode resultat når det gjaldt venskap. Det var nettopp dette som var poenget vårt i søknaden, at det ville styrke venskapet, ved å ha ungdom frå helseinstitusjonar frå kvarandre i eit heilt år.

– Fryktar du at venskapet kan dø ut dersom det ikkje kjem økonomiske midlar?

– Eg har ikkje lyst å spekulere om det, men det er klart at det gjer det mykje vanskelegare. Det krev jo noko meir av den enkelte. Det er ikkje lett å gjere ting utan pengar. Hadde me hatt pengar kunne me feira dette samarbeidet både her og i Comalapa.

Men venskapsforeninga vil likevel ta sikte på å markere jubileumsåret.

– Me skal iallfall tenke positivt og prøve å få til eit jubileum rundt mai. Me kjem til å invitere 3-4 stykk frå Comalapa hit rundt 17. mai. Dette skal me jobbe meir med no.

- Annonse -