- Annonse -

Den stipulerte prisen på brua over Bjørnefjorden har berre auka og auka. No snur Vegvesenet, og hevdar at brua kan bli betydeleg billegare.

Då bygging av brua vart først vedteke i 2013, var prisen rekna å kome på 19,5 milliardar. Sidan då har kostnadsestimata gått gradvis oppover, heilt til i fjor. Mange tvilte på om prosjektet i det heile teke var realisertbart då prisen på det mykje omtala bruprosjektet i fjor passerte svimlande 43 milliardar kroner.

No, etter at regjeringa varsla at Hordfast vil kome med på Nasjonal Transportplan, har pipa til Statens Vegvesen ei anna lyd. Ifølgje NRK Hordaland kan prisen på brua bli fleire milliardar billegare, dersom ein klarar å feste brua i havbotnet, og ikkje berre i kvar landende på Os og Reksteren på Tysnes.

– Viss me kan gjera bruk av fortøyingsfeste over fjorden, vil me kunna bruka mindre stål på sjølve stålkonstruksjonen. Me kan difor redusera storleiken på brubjelken som går over fjorden, seier prosjekteringsleiar i Statens vegvesen, Øyvind Nedrebø til statskanalen.

Han reknar med at ei botnfesting vil redusere stålkostnadane frå 120.000 tonn til 70.000 tonn i reint stål.

- Annonse -

Vegvesenet slår også hol på utspelet frå fylkesrådmannen i Hordaland, som føreslo å redusere vegen til tofeltsveg for å få ned kostnadane. Dét er det nemleg berre små pengesummar å spara på.

- Annonse -
- Annonse -

Til sommaren skal vegvesenet levere ei ny prislapp for Hordfast til regjeringa, skriv NRK Hordaland.

- Annonse -