Illustrasjonsfoto: UP
- Annonse -

Bilføraren må sannsynlegvis i fengsel for den ville råkøyringa.

Torsdag kveld hadde Uttrykkingspolitiet fartskontroll på E39 ved Mehammar på Stord.

I løpet av 2,5 time mista tre bilførarar førarkortet på grunn av fart og tal på prikkar frå tidlegare kontrollar. Ein av desse tre bilførarane vart teken etter det som må skildrast som ei uvanleg ekstrem råkøyring.

På strekninga, der det er 80-sone, vart hastigheita målt til heile 153 km/t, altså nær det dobbelte av kva fartsgrensa tillet.

Kva slags reaksjon bilføraren kan vente seg er førebels ukjend, men det er nok ingen tvil om at personen vil miste førarkortet. Vanleg praksis er også at ein kvalifiserer til fengselsstraff dersom ein køyrer over 136 km/t i 80-sona.

- Annonse -

- Annonse -
- Annonse -