Advokat Julianne Sellgren og advokat Robert Fonn. Foto: Jonas Sætre/Stord24
- Annonse -

DEBATT: – Det handler om at advokater som skal hjelpe mennesker i dyp krise overskudd til å ta telefonen når tvangsinnlagte Arne ringer midt på natten for å si at han ikke klarer mer.

Av: Advokat Julianne Sellgren, Stord,
Advokat Robert Fonn, Førde

I disse dager har man fått med seg at forsvarere som er medlemmer av Den norske advokatforening har varslet at de ikke vil stille i ankesaker for Høyesterett. Det er nokså dramatisk at den øverste domstol i en rettsstat ikke behandler straffesaker.

Man har også kunnet registrere at advokater foretar markeringer ved rettsbygninger i en rekke norske byer.

Hva handler dette om? Gråter ikke disse advokatene egentlig for sin syke mor?

Det som konkret kreves er forhandlingsrett med staten, oppjustering av den offentlige timesats og at reise kompenseres fullt ut.

- Annonse -

Dette er ikke advokater som fakturerer flere tusen kroner pr. time.

Advokatforeningens generalsekretær, Merethe Smith, ga noen eksempler om hva dette handler om til justiskomiteen forrige uke.

  • Det handler om at advokater som skal hjelpe mennesker i dyp krise har handlingsrom og overskudd til å ta telefonen når tvangsinnlagte Arne ringer midt på natten for å si at han ikke klarer mer, han får feil medisin, stemmene i veggen har blitt verre, han vil utskrives fra sykehuet. Han trenger juridisk bistand. Stadig færre advokater tar slike oppdrag.
  • Det handler om å unngå en ny NAV-skandale fordi advokatene som påtar seg slike oppdrag ikke får nok timer til å gjøre en skikkelig jobb. De færreste advokater tar oppdrag knyttet til trygdesaker i dag. Dette er svært viktige saker for mange enkeltmennesker som har lav inntekt, er uføre, eldre, rusmisbrukere eller innvandrer.
  • Det handler om at Lene som har blitt utsatt for seksuelle overgrep og som trenger bistandsadvokat for å vurdere om forholdet skal anmeldes eller ikke. Hun er redd for ikke å bli trodd, og makter ikke å gå i avhør alene. Uten bistandsadvokat lar hun heller være.
  • Det handler om å bistå en mistenkt eller en fornærmet i politiavhør gjennom natten eller tidlig søndag morgen; satsen advokaten får er den samme, mens politi og påtale får overtidsbetalt og avspasering.
  • Det handler om en psykotisk ungdom som pågripes og settes på glattcelle, han er i dyp krise og ber politiet ringe advokaten som han hadde i barnevernssaken for en stund siden. Etter at advokaten har fått snakket med ungdommen viser det seg at forholdet likevel ikke er så alvorlig. Det gir ikke rett til forsvarer under etterforskningen, advokaten får overhodet ikke betalt. 

I arbeidslivet ellers har man forhandlingsrett i forhold til egne arbeidsvilkår. Det har ikke advokater. Det innebærer at vilkårene ensidig blir fastsatt av myndighetene. Resultatet har blitt at man er en salderingspost, og vi har i en årrekke fått vilkår som enten ligger etter lønnsutviklingen ellers i samfunnet, eller som ikke engang følger den generelle inflasjonen.  Altså en reell lønnsnedgang.

I dag er timesatsen kr 1 085,- pr time. Dette er ikke lønn «rett i lomma» til advokaten. Det skal dekkes husleie, renhold, sekretærlønn, forsikringer, regnskapsfører og revisor, lovpålagt kursdeltakelse, pensjon etc. Samtidig som disse kostnadene følger samfunnets inflasjon og lønnstigning, står den reelle timesatsen på stedet hvil, eller noen år tar den også et steg tilbake. Det som er igjen etter utgifter kan betale lønn til advokaten, men den summen blir altså mindre og mindre for hvert år.  De siste 15 årene har kostnadene knyttet til advokatdrift økt dobbelt så mye som økningen i salærsatsen. Dette er ikke bærekraftig rettshjelp. Det bør være et tankekors at når det offentlige selv leier inn advokatbistand betaler de gjerne kr 1500,- – 2000,- pr time.

Den offentlige salærsats i Danmark er kr. 2 386,-, men kr 3564,- i helg og opp til kr 4 752,- om man f.eks. må sitte i et avhør på natten. Norske advokater betales ikke noe tillegg for å måtte stille i fengslingsmøte på en lørdag eller sitte i avhør på natten.

Til alt overmål bestemte regjeringen i 2016 at advokatens godtgjørelse under reise skulle halveres.

I forbindelse med et oppdrag kan man pålegges å reise. Advokater utenfor Bergen pålegges å møte opp til ankeforhandling i Gulating lagmannsrett og til fylkesnemnda i barnevernssaker. Noen er varetektsfengslet. Avhengig av den konkrete sak og kapasitet i Kriminalomsorgen kan disse havne både i Bergen, Vik, Møre eller Stavanger. Disse må besøkes for å kunne forberede hovedforhandling eller ankesak på forsvarlig måte. Barn skal avhøres i tilrettelagt avhør på Barnehuset. For mange advokater i distriktene innebærer dette betydelig reisevirksomhet.

De fleste ville nok har reagert negativt om arbeidsgiver bestemte at deler godtgjørelsen du mottar for å bruke din tid på arbeid skulle halveres.

Det er ikke bare advokatdriften som rammes i den bevisste nedprioritering på denne del av justisfeltet. Det rammer også de svakeste gruppene. Enten det er en ungdom på institusjon som gjerne skulle ha møtt advokaten eller en varetektinnsatt som ikke får besøk av advokaten sin. Det rammer rekrutteringen til saksfeltet, og mange søker bevist over på andre saksfelt, man mister engasjement og kompetanse på de rettsområder dette gjelder.

Nok er nok! Det er ikke bærekraftig rettshjelp, og utviklingen er ikke en rettsstat verdig.

Vi gir vår fulle støtte til Advokatforeningens aksjon, og en spesiell takk til de advokater som fronter dette ved ikke å påta seg oppdrag for Høyesterett.

- Annonse -
Forrige artikkel12-åring påkøyrt på Leirvik
Neste artikkelVil byte ut CT-maskinen ved sjukehuset. Prislapp: 13 millionar