Høgskulen på Vestlandet, campus Stord. Foto: HVL
- Annonse -

Høgskulen på Vestlandet, Campus Stord, opplever ei sterk nedgang i søkjartala for lærarutdanninga, samtidig som studiet er i kraftig vekst nasjonalt.

Grunnskulelærarutdanninga på Rommetveit har i år fått til saman 92 søkjarar til semesterstart til hausten. Det er 23 færre søkjarar samanlikna med i fjor, då det var 115 søkjarar.

Dermed går lærarutdanninga på Stord i motsett retning samanlikna med den nasjonale trenden, der stadig fleire vel å utdanne seg til å bli lærarar. Talet på dei som har grunnskulelærar som førsteval har i år gått opp heile 15 prosent frå i fjor.

Prorektor Bjørg Kristin Selvik er uroa over dei låge søkjartala på Stord. Foto: HVL

– Dette er ein uheldig situasjon som me må ta på alvor og gjere noko med, seier prorektor for utdanning ved Høgskulen på Vestlandet, Bjørg Kristin Selvik.

Det er også ei sterk nedgang i søkjarar til samfunnsfag. I år er det berre 12 søkjarar på samfunnsfag-studiet, mot 22 i fjor.

– Fleira av dei mindre studia på Campus Stord er i den situasjonen at det er færre søkjarar som har dei som førsteval enn talet på studieplassar dei tilbyr.

- Annonse -

Totalt er det 462 søkjarar som har eit studium ved Campus Stord som førsteval til hausten. Tilsvarande tal frå i fjor var 510 studentar. Selvik fortel at høgskulen på Stord dermed skil seg ut negativt samanlikna med dei andre studiestadane til HVL, som alle opplever vekst.

Situasjonen er ikkje stort betre for sjukepleiarutdanninga Stord. Her er det 179 som har søkt seg til skulestart til hausten, ned frå 206 søkjarar i fjor.

Det einaste lyspunktet blant årets søkjartal er for barnehagelærarutdanninga. Her har søkjartalet gått opp frå 80 til 89 søkjarar samanlikna med i fjor.

- Annonse -