Unitech har store planar på gang på Unitech.
- Annonse -
- Annonse -
- Annonse -

– Dette er ikkje berre starten på eit nytt industrieventyr på Stord, men for heile Norge, seier prosjektleiar Gunnar Birkeland.

Tysdag kom nyheita om at Unitech har kjøpt eit 100 dekar stort område i Tømmervika på Stord.

Her skal industriselskapet bygge ein base for samanstilling av flytande havvindmøller av typen Hywind. Bakgrunnen er forventa utbygging av havvindmøller i Nordsjøen, med blant anna Equinor si varsla storsatsing om å bygge verdas største vindpark til havs med totalt 300 vindturbinar.

Gunnar Birkeland er prosjektleiar for Unitech. Foto: Uni research

– Me har hatt desse planane ein stund. Tømmervika er ein fantastisk lokasjon og veldig strategisk plassert, som er veldig eigna for komande utbyggingar av flytande havvindmøller, fortel prosjektleiar i Unitech, Gunnar Birkeland til Stord24.

Anleggsstart til våren

Han fortel at anleggsstart blir allereie på vårparten.

– Det første som skal gjerast er sprenging, planering og fjerning av masse. Det er mykje som må planerast før me kan gjere noko. Så står kaiutviding for tur, men det er ein del av ein søknadsprosess me må gjennom.

- Annonse -

– Kor stort vil omfanget bli for satsinga når det gjeld arbeidsplassar?

– Det er veldig vanskeleg å seie. Men det blir nok vesentleg. Me kjem nok til å ha ei låg grunnbemanning, og så vil det bli bemanna opp vesentleg når det er prosjekt under arbeid. Det er mykje rundt dette som vil skape arbeidsplassar.

– Ei slik vindmøllebygging blir eit prosjekt med ein start og ein slutt. Difor har me også andre ting me ønskjer å gjere på i Tømmervika. Det er noko me lyt kome tilbake til.

– Kva tid vil anlegget vere i drift?

– Vindparkane til Equinor skal realiserast rundt 2024, men me må posisjonere oss allereie no.

Sommaren 2017 vart mange Hywind-vindmøller samanstilt på Stordbase på Eldøyane. I følgje Birkeland var dette ein svært dyr operasjon som dei kjem til å gjere mykje billigare i Tømmervika.

– Då blei samanstillinga utført med kranskipet Saipem 7000, som kostar skrekkeleg mykje. Det viktigste i Tømmervika blir ikkje berre djupna og plasseringa, men at me har utvikla ein teknologi som gjer at me kan samanstille slike vindmøller langt rimelegare enn metoden som vart brukt for Hywind.

Del av klyngesamarbeid

Storsatsinga på Stord er del av klyngesamarbeidet Norwegian Offshore Wind Cluster, som også Equinor, Aker Solutions og Kværner er ein del av. Dei vil utgjere ein leverandørkjede som gjer at mest mogleg av norske bedrifter vil vere involvert frå start til slutt i vindmølleutbygginga.

– Me tek mål av oss om ha ein leverandørkjede som kan ta seg av ein komplett utbygging av flytande vindparkar.

Birkeland trur Kværner også vil dra nytte av satsinga i Tømmervika.

– Me vil ikkje vere noko vindmølleprodusent, men ein fasilisator som skal tilrettelegge for samanstillinga. Då er det klart at Kværner kan vere aktuelle til å produsere understella, men turbinleverandørar har me ikkje noko av i Norge enno.

Det var spektakulære inntrykk å sjå på Stord i 2017 under monteringa av Hywind-turbinane. No ønskjer Statoil å bygge 300 nye møller. Foto: Statoil

Birkeland sparar ikkje på orda når han skal skildre potensialet i satsinga på Stord.

– Dette er ikkje berre starten på eit nytt industrieventyr på Stord, men eit industrieventyr for heile Norge. Spesielt innan flytande vind har Norge moglegheit til å ta del i ein stor del av marknaden. No har me gjort forarbeidet, og har ein leverandørkjede klare for å stå for den utviklinga. Her vil det kome store utbyggingar, og der vil Stord vere midt i hjarta.

Testarena gjennom katapultsenteret på Stord

Unitech melder også i dag at dei har kjøpt Equinor sin første store Hywind-vindmølle, «-Hywind Demo» som er plassert vest i havet for Karmøy. Kjøpet er grunnlaget for Unitech sine store ambisjonar innan vindkraft til havs.

Hywind-mølla skal inngå i det nye Katapultsenteret som nyleg har blitt starta opp på Stord, i regi av NCE Maritime CleanTech.

– Katapultordninga vil tilrettelegge Hywind-mølla utanfor Karmøy for andre verksemder som ønskjer å kome inn på vindmarknaden. Dei kan få gjere testar knytt til vindmølla via katapulten på Stord.

Til slutt vil «Hywind Demo» bli demontert ved Tømmervika.

Viktig satsingsområde for Kværner

Kommunikasjonssjef i Kværner, Torbjørn Andersem, seier vind kjem til å bli eit viktig satsingsområdet for konsernet i åra som kjem.

– Det er vanskeleg å kommentere konkret på Hywind-prosjektet og satsinga i Tømmervika, men me er tydelege på at vind er eit viktig satsingsområde for Kværner. Der har me tru på at me skal vekse i tida framover. Kværner er ein av få leverandørar som kan levere både flytande undertell til vindturbiner og for transformatorplattformer.

Andersen trur Stord kjem til å bli ei viktig brikke i vindsatsinga til Kværner.

–  I augneblinken har me fleire jobbar gåande for forskjellige kundar, med typiske studiar for komande vindkraftutbygginger til havs. Dette er eit område som Kværner jobbar aktivt med. Stord har veldig mykje av kompetansen og fasisiteten på anlegget som kan Stord kan vere ein aktuell lokasjon for slike utbyggingar.

- Annonse -