Sagvåg barnehage avdeling Nysæter. Foto: Stord kommune
- Annonse -

DEBATT: Barnehagemamma reagerer på at ungane i Sagvåg barnehage avd. Nysæter risikerer å måtte flytte.

Av: Wenche Midttun,
mor i Sagvåg barnehage

Eit godt år er gått sidan Sagvåg og Litlabø barnehage blei gjort om til Sagvåg barnehage og avdelinga på Litlabø blei lagt ned. Ungane som måtte byte avdeling har brukt dette året på å tilpassa seg.

Nokon har byrja på skulen, andre går siste året i barnehage no … men fire av dei står nå i fare for å igjen måtte oppleva å mista dei trygge rammene i kvardagen og bytte avdeling.

Ungane våre treivst på Litlabø. Varme og imøtekommande tilsette av eit eige kaliber, få ungar med godt samhald og foreldre som faktisk kjende kvarandre.

Eg er mor til ei av desse fire som allereie har bytta avdeling. Å gå over til ein større barnehage har gått greitt, men har teke tid. Me var heldige og fekk med oss nokon av eldsjelene som var tilsette på Litlabø, og endå så merkjer eg at ho er skeptisk ved levering, særskild om ikkje nokon av desse er på jobb.

- Annonse -

Desse ungane har allereie måtta tilpassa seg til kommunens økonomiske situasjon ein gong i sine fire år gamle liv, og nå føreslår rådmannen å leggja ned barnehagen dei nett har blitt vane med!

Desse ungane har betalt prisen for kommunen si dårlege økonomiske styring allereie, ikkje la dei betala den ei gong til! Det er ikkje ungar sin jobb å måtta retta opp i situasjonar forårsaka av vaksne. Ungar er ikkje puslespillbrikker ein berre kan flytta rundt på, dei treng trygge rammar, rutinar og stabilitet for god utvikling. Og ikkje minst behalda dei gode tilsette som dei er knytte til, og som nå igjen står i fare for å måtta bytta til nok ein mellombels arbeidsplass i påvente av ny barnehage i 2023.

Som forelder, så må eg og seie at årets budsjettforslag er veldig dårleg reklame kommunale barnehagar. Kven vil vel søka inn ungane eller søka seg jobb ein plass der det er så lett å svinga sparekniven?

- Annonse -
Forrige artikkelVurderer framleis om politiet gjorde noko gale under kyrkjeasyl-saka i Fitjar
Neste artikkelSøskenpar frå Stord krev erstatning: – Me hjelpte mamma med å selja heroin