Sunnhordland tingrett.
- Annonse -

Ein stordabu i starten av 20-åra må sone 60 dagar i fengsel og mister førarkortet i halvtanna år etter ei rekkje lovbrot gjennom våren og sommaren 2017.

To av lovbrota handlar om vald. I april i fjor slo han ein mann fleire gonger i ansiktet med knytta hand i ein bustad på Hystad.

Ein kveld i august slo han etter ein dørvakt på Gruo pub i Sagvåg. Før dette hadde han truga dørvakten med å seie «stopp, eller så slår eg deg ned».

Same augustnatt køyrde han ein moped medan han var påverka av alkohol. Han hadde også brukt Rivotril tidlegare på kvelden. Politiet målte promillen til mannen på heile 2,51.

Den var fem vitner som forklarte seg i tingretten. Den unge mannen tilsto alle forholda, men hugsa sjølv ikkje kva han hadde gjort.

– Tiltalte har tilstått alle forholda under tiltalen. Han hugsar likevel ikkje å ha gjort ugjerningane, då han var rusa på gjerningstidspunktet. Tiltalte meiner også at han ikkje kan ha innteke Rivotril med vilje, og meiner at nokre andre må ha putta det i drinken hans eller liknande, skriv Sunnhordland tingrett.

- Annonse -

Retten er ikkje i tvil om at den unge mannen har handla slik det kjem fram i tiltalen.

– Sett i lys av vitneførselen og dokumentbevisa i saka finn retten det bevist at tiltalte har handla slik som det kjem fram i tiltalen, og at han har handla med forsett.

Mannen er tidlegare straffa for liknande forhold, og retten meiner difor det ikkje er grunnlag for å etterkome forsvararen sitt ønskje om fengselstraff på vilkår.