- Annonse -

Kommentar: Det er urealistisk at nokon andre enn Gaute Epland blir den neste ordføraren. Opposisjonen sitt forsøk på å skape splid i Ap like før ordførarvalet er difor lite fruktbart.

Av: Jonas Sætre, redaktør i Stord24

Tysdag ettermiddag, to døger før kommunestyremøtet der den nye ordføraren i Stord skal veljast, går Sigbjørn Framnes (Frp), Liv Kari Eskeland (H), og Geir Angeltveit (V) ut i bladet Sunnhordland i det som tyder på eit nøye koordinert forsøk på å lansere Jakob Bjelland som ordførarkandidat i siste time.

Måten det vert gjort på er ikkje anna enn god, gammaldags splitt og hersk-teknikk. Ved å snakke opp Lene Pilskog sitt ordførarkandidatur og kritisere prosessen i Stord Ap, forsøker dei å sanke enkeltrøyster frå posisjonen. Det er nemleg den einaste måten Jakob Bjelland kan valt på.

Tala er tydelege. Sjølv om Senterpartiet og dei to representantane frå Stordlisto skulle gå for Jakob Bjelland, er det framleis 19 representantar igjen i det valtekninske samarbeidet, beståande av partia Ap, SV, KrF og MDG. Dei vil etter alt sannsyn vil røyste på Gaute Epland, som vil trenge minimum 18 røyster for å bli ordførar. Så for at Jakob Bjelland skal ha ein reell sjanse må Miljøpartiet Dei Grøne sin eine representant støtte Bjelland, og minst éin representant frå Ap, SV og KrF gå i mot sitt eige parti.

Difor er opposisjonen sin einaste moglegheit for å få Bjelland som ordførar å utnytte usemja internt i Arbeidarpartiet mellom Lene Pilskog og Gaute Epland for å få Jakob Bjelland til å stå fram som den samlande kandidaten.

- Annonse -
- Annonse -

Dette er svært usannsynleg. KrF-leiar Torbjørn Brosvik er fast bestemt på at partiet kjem til å halde seg til koalisjonsavtalen. Og at ein Ap- eller SV-representant skulle røyste på ein ny koalisjon med Høgre og Frp skulle tatt seg ut.

- Annonse -

Utspelet er ufint. Opposisjonspolitikarane har hatt halvannan månad på seg for å gjere innbyggjarane kjend med kven dei ønskte som ordførar. Det hadde vore heilt legitimt å hatt ein open debatt om Jakob Bjelland som ordførarkandidat, men det er ingen som har starta den debatten. Å lansere han som kandidat berre to dagar før den endelege avgjersla skal takast er ein udemokratisk måte å gjere det på.

Gaute Epland er den rette personen til å vere ordførar på Stord dei neste to åra. For det første han den mest populære kandidaten i Ap, etter at eit stort fleirtal av medlemsmøtet røysta på han over Lene Pilskog. For det andre er det at han er fersk i politikken ein fordel i den situasjonen Stord står overfor etter Harry Herstad gjekk bort.

For nokre veker sidan intervjua Stord24 etterfølgjarane av dei tre ordførarane som har døydd på Sotra dei siste åra. Tidlegare Sund-ordførar Ove Trellevik (H) sa følgjande om då han vart vald: Det viste seg at dei som hadde markert seg i politikken ikkje blei peikt på. Eg var på mange måtar ein ny og uskriven part i politikken og hadde ikkje opparbeidd meg nokre konfliktsaker. Så eg var nok ein samlande kandidat som ikkje skapte så mykje splid.

Sjølv om Jakob Bjelland er populær, så har han vore aktiv i politikken i ei årrekkje, og har difor nødvendigvis opparbeidd seg ein del konfliktsaker. Difor vil det vere vanskeleg for han å vere den samlande kandidaten som opposisjonen forsøker å framstille han som.

Om dryge to år er det nytt nytt kommunestyreval. Det gir dei politiske partia god tid til å presentere tydelege politiske alternativ for innbyggjarane i god tid før valet. Men ein viser lite respekt for dei demokratiske spelereglane ved å skape splid om ein ordførarnominasjon to dagar før avgjersla skal takast.