Jarle Hevrøy (til høgre) vert omtalt som ein ivrig eldsjel i turmiljøet, og eit levande leksikon. Her saman med Per Lunde. Foto: Stord/Fitjar turlag
- Annonse -

Me kan gratulere Stord-samfunnet med nok ein verdig prismottakar, seier leiaren i eldrerådet på Stord.

Eldrerådet vedtek måndag å dele ut seniorprisen for 2018 til Jarle Hevrøy.

Hevrøy vart føreslått som kandidat til prisen av Stord/Fitjar turlag. Leiarne i Eldrerådet, Tove Dypå Lunde, fortel at Hevrøy har vore ein sterk eldsjel i turmiljøet på Stord i mange år.

– Han var med å stifte turlaget, som til neste år fyller 25 år. Før det var han aktiv i turgruppa då denne låg under idrettslaget. I tillegg var han med skipe seniorgruppa til turlaget i 2008, der han har vore leiar i åtte år.

Lunde fortel at 76-åringen har bidratt til svært mykje gjennom mange år.

– Han har vore med i styre og utval i alle år, og har vore veldig aktiv. Han jobbar mykje i det stille for seg sjølv, blant anna med stirydding og merking, og får med seg mange på dugnad.

- Annonse -

Hevrøy har vore med å bygge fire gapahukar dei siste åra, og fleire bruer. Ikkje minst framhevar Lunde den store kunnskapen han sit med.

– Han held kurs for andre og er turleiar, og er også eit levande leksikon. Ein veldig allsidig mann.

– Korleis tok han i mot bodskapen?

– Han sa han vart overraska og svært glad. Me kan gratulere Stord-samfunnet med nok ein verdig prismottakar.

Prisen vil bli utdelt av ordføraren på Eldredagen, som i dag blir avholdt laurdag 29. september.