Hilde Skjoldal Lønn i Langeland skulekorps tek i mot gåvesjekken på 140.000 kroner. Foto: Spareank 1-stiftinga
- Annonse -
- Annonse -
- Annonse -

– Dette er berre heilt fantastisk, seier leiaren i Langeland skulekorps.

Måndag ettermiddag gjennomførte Sparebank 1-stiftinga ei gåveutdeling på Stord, der dei delte ut over ein halv million kroner til frivillige lag og organisasjonar.

Blant dei ekstra heldige gåvemottakarane finn me idrettslaget Trott, som får 160.000 kroner til oppgradering av nærmiljøområdet i Prestegardsskogen.

Treng nye instrument

Banken har også vore svært rause med Langeland skulekorps, som har fått 140.000 kroner til innkjøp av nye instrument og satsing på korpsaspirantar.

– Dette er berre heilt fantastisk. Me har veldig gamle insturment som treng utskifting, og det er dyrt med instrument. No har me råd til eit nytt eufonium og ein ny tuba, seier leiar i skulekorpset, Hilde Skjoldal Lønn.

Ho er også nøgd med å få midlar til å satse på framtidas korpsmusikantar.

- Annonse -
- Annonse -
- Annonse -

– Me vil begynne med eit oppstartsseminar for aspirantane til hausten. Då legg me inn ein instruktør, der aspirantane før høve til å prøve ut instrument for å få god rettleiing før dei startar på vanleg korpsundervisning.

11 gåvemottakarar

Dette er alle gåvemottakarane:

IL Trott, oppgradering av nærmiljøområdet i Prestegardsskogen – 160.000 kroner
Langeland skulekorps, nye instrument og tilskot til aspirantane – 140.000 kroner
Sunnhordland Brukshund Klubb – 50.000 kroner
Stord – Fitjar turlag, innkjøp av kanoar – 50.000 kroner
Stord Fitjar Rødekors, innkjøp av undervisningsdokker – 45.000 kroner
Stord Husflidslag avd. UNG HUSFLID – 36.000 kroner
IPX 2018 – 20.000 kroner
Stord Snookerklubb – 20.000 kroner
Stord Røde Kors Barnehjelp – 20.000 kroner

Alle gåvemottakarane. Øvste rekke frå venstre: Alf Kåre Nonås (Langeland skulekorps), Evelyn Brask Nordfonn, Marta Belsvik (begge frå Stord Husflidlag), Stian Sætre (IPX), Arnfinn Saue (Stord Snookerklubb), Inger Marit Larsen (Stord Røde Kors Barnehjelp), Odd Ivar Ur (Stord Fitjar Turlag), Elisabeth Ånensen, Lars Rydland (Begge frå Stord Fitjar Røde Kors Hjelpekorps), Maylinn Mæland (Sunnhordaland Brukshund Klubb)
Nederste rekke frå venstre: Hilde Skjoldal Lønn (Langeland Skulekorps), Johanne Gram Langeland (Stord Husflidlag), Andreas Kvalheim (IPX), Jan Hevrøy (Stord snookerklubb), Anne Kvalheim (Stord Røde Kors Barnehjelp), Maiken Taranger (Stord Fitjar Turlag), Geir Aga (IL Trott), Raymond Sandvik (Sunnhordaland Brukshund Klubb)

- Annonse -
- Annonse -
- Annonse -