Gode Fitjar-kompisar på fest, Ellen Rolfsnes og Alaa Alshaer. Foto: Helga Rimmereid.
- Annonse -

Over nyåret vil biblioteket og Fitjar Frivilligsentral gjennomføra ein ny runde med Fitjar-kompis, møte mellom innfødde fitjarbuar og innvandrarar.

Av: Kjetil Rydland, Fitjarposten

Fitjar-kompis er eit integrerings- og inkluderingsprosjekt som blei starta opp i januar. Modellen har dei henta frå Kvam, der dei kalla prosjektet KvammaKompis. I vinter og vår fekk tolv fitjarbuar høve til å møta like mange innvandrarar, ein til ein.

Etter oppstarten i januar møttest dei tolv para fire gonger på eige initiativ. Opplegget for kvart veksla dei på å bestemma. Biblioteksjef Silje Torbjørnsen fortel at aktivitetane var varierte, og ho nemner til dømes besøk til kvarandre, gå tur, handleturar, laga mat saman, lærekøyra bil, bowling, stå på ski, tur i sauefjøset, dra ruser og å fiska.

– Me ser at dette er eit nyttig integreringstiltak, seier biblioteksjef Silje V. Torbjørnsen. Gjennom kontakten med fitjarbuane har innvandrarane fått språktrening og innblikk i norsk kultur og veremåte.

Saman med Ellinor Austad Bergesen på Frivilligsentralen vil biblioteksjefen vidareføra prosjektet med ein ny runde Fitjarkompis.

- Annonse -
- Annonse -
- Annonse -

– Me satsar på å få det i til over nyåret, seier Silje Torbjørnsen, med oppstart ein gong i januar eller februar.

Silje minner om at Fitjar-kompis er eit «vinn-vinn»-prosjekt som gir alle deltakarane høve til å læra noko nytt om kultur, språk, likskap og skilnad. Ho trur at personlege møte er viktig for lokalsamfunnet; alle tener på gode nettverk.

Dersom du vil bli Fitjar-kompis og bli kjend nye nordmenn, kan du ta kontakt med Silje Torbjørnsen eller Ellinor Bergesen, både Fitjar folkebibliotek og Frivilligsentralen er å finna i Fitjar kultur- og idrettsbygg.

Nærmare opplysningar finn du på heimesida frivillig.no.