Til hausten vil det vere fire Rema 1000-butikkar på Stord. Kanskje kjem den femte på Amfisenteret. Foto: Rema 1000
- Annonse -

Kommentar: Innan ein radius på 10 minuttars køyretid vil det snart vere ni lågprisbutikkar på Stord, med akkurat det same avgrensa utvalet. 

Av: Jonas Sætre, redaktør, Stord24

I dag kom meldinga om at Meny Leirvik stenger dørene på Amfisenteret etter rundt 15 års samanhengjande drift. Det er sjølvsagt mest trasig for dei 18 personane som mister jobbane sine. Men det er også svært trasig for butikkutvalet på Stord, og for alle som er oppteken av eit breitt utval i frukt, grønt og ferskvarer.

Når den nye daglegvareforretninga i Sagvåg opnar til hausten vil det vere fire Rema 1000-butikkar på Stord. Kiwi er allereie til stades med fire butikkar. No kjem det sannsynlegvis endå ein lågprisbutikk, som vil erstatte Meny-butikken. Innan ein radius på 10 minuttars køyretid vil det altså vere ni lågprisbutikkar på Stord, med akkurat det same avgrensa utvalet.

Treng me verkeleg alle desse lågprisbutikkane?

Det enkle svaret er nei. Med så mange lågprisbutikkar vil det vere desto vanskelegare marknad for ein nisjebutikk med fokus på matvarar med høg kvalitet å etablere seg i byen. At kjedebutikkane har blitt færre, likare og meir einsretta i Norge dei siste åra er kort og godt ei ulempe for forbrukaren. NRK Brennpunkt sendte for to år sidan ein dokumentar som synte korleis dei store matvarekonsernet Orkla nyttar milliardbeløp på bonusar og rabattar for å bestemme kva utval som skal vere i kjedebutikkane. Lokalproduserte matvarer og små merkenamn vert skvisa ut til fordel for Pizza Grandiosa og Toro sine suppeposer.

- Annonse -
- Annonse -
- Annonse -

Dette er negativt nytt for Leirvik som handelsstand. I fjor måtte delikatessebutikken til Brygga 11 stengje dørene etter sviktande sal. Når også Meny no stengjer dørene vil det ikkje lenger vere noko utval i Leirvik sentrum for lokalproduserte matvarar, eksotiske grønsaker, spennande ostar og alt det andre ein ikkje får plass til i lagerhyllane på Kiwi.

Det er berre å håpe på at senterleiar Hans Martin Haavik ved Amfisenteret tek på alvor at svært mange kjem til å sakne det gode utvalet på Meny. Om det ikkje er plass til anna enn ein lågprisbutikk i lokala til Meny, så burde det vere god marknad for ein mindre delikatessebutikk i eit anna lokale med god service og med matvarer som har høg kvalitet.

Stord fortener såpass.