Erika Nygård Ormseth er ein av to næringsdrivande som opnar butikk i Bytunet dei neste vekene. Foto: privat
- Annonse -
- Annonse -
- Annonse -

Bytunet i Leirvik sentrum veks seg større. No opnar to nye butikkar i butikksenteret.

– Eg har lenge hatt eit ønske om å etablere min eigen klesbutikk. Eit eige konsept, der eg kan setje mitt stempel på innhald og kvalitet. «Nobel» er for meg det rause og unike. Men det handlar også om det som er sjenerøst, elegant og ekte, seier innehavar Erika Nygård Ormseth.

På laurdag opnar ho klesbutikken «Nobel» i Bytunet. Butikken vil ha fokus på berekraftige klede, og vil bestå av ulike merker av norske og nordiske designarar.

– Eg ønskjer eit berekraftig fokus. For meg er det viktig at eg som butikkeigar har fokus på det etiske rammeverket og vil ha ein dialog med leverandørane om dette. Men det er framleis ein lang veg å gå.

Men Ormseth er ikkje den einaste som har funne seg eit lokale i dette bygget.

Flyttar i nye lokale

Også butikken Kvist & Kvast, som fram til no har halde til i Torgbakken, skal flytte inn i nye lokale i første etasje i Bytunet rundt påske. Lokale vil vere mellom Ullkroken og Bytunet Naturkost. Sistnemnde har redusert størrelsen på lokale sitt for å få plass til ein ny leigetakar.

- Annonse -
- Annonse -

– Eg skal flytte fordi eg vil ha litt lettare lokale. For å få det litt meir praktisk. Lokala i Bytunet kjem til å bli ca. like store som lokala i Torgbakken, seier Lise Nordfonn Angeltveit som er dagleg leiar i Kvist & Kvast.

Her opnar Kvist & Kvast. Foto: Jonas Sætre/Stord24

Trass i mange nedleggingar den siste tida i Borggata og Torgbakken, avviser ho at det er dette som er grunnen.

- Annonse -

– Nei, det har ikkje vore noko avgjerande for min del. Eg gjer dette for min eigen del. Men det er jo ikkje noko kjekt når du ser kva som skjer rundt deg, seier ho.

Så langt i år har det vore fleire nedleggingar i Leirvik sentrum. Skohandlar Hillestad la ned butikken sin i Borggata i januar, gullsmed Atle Myhre er i ferd med å gjere det same. Kringlo AS har stengt kafeen. I april er det også slutten for Skaut spiseri i sentrum.

Supplerer kvarandre

– Me er jo i ei tid der det blir sett fokus på butikkdød og utvikling av sentrum. Det er klart at det er meir krevjande å drive butikk i dag enn før. Samtidig har eg veldig tru på den utviklinga me ser i dag innan mindre nisjebutikkar, seier Ormseth til Stord24.

– Eg har stor tillit til at innbyggjarane våre verkeleg ønsker eit levande sentrum, og at medvitet om dette vil auke framover. Eg synes det er mange spennande butikkar her no, og me vil samla supplere kvarandre.

Førebur til opningsdagen

Ho opplyser at det framleis er eit par førebuingar som står att fram mot laurdag.

– No er det armar og bein både hos meg og alle rundt meg. Me malar, ordnar detaljar, pakker opp varer, et alt for masse smågodt og ikkje minst kjenner me på ei blanding av begeistring og nervøs forventning.

- Annonse -

- Annonse -
- Annonse -